1 juni 2022

De Pinksterdienst is nu hier te zien: Hoe krijg je de geest en wat moet je ermee?

Geschreven door Leon van Heel

Hoe krijg je de geest? Die vraag staat centraal in de Pinksterdienst bij de Remonstranten in Sommelsdijk. André Meiresonne gaat voor. Sjaliene de Waal, Chloë de Waal, Tygo de Waal en het koor Cantone verzorgen de muziek.

André Meiresonne

Pinksteren is het feest van de geest, zegt Meiresonne. ,,De Heilige Geest. De leerlingen krijgen de geest. Krijgen, in de zin van ontvangen. Ze ontvangen de geest – ‘De geest werd vaardig over hen’. Dat geschenk van de geest vieren we met Pinksteren. Hoe doe je dat? De geest krijgen – zodat ie vaardig over je kan worden? Hoe neem je dat cadeau aan? Hoe sta je open voor het ontvangen, het aanvaarden van die geest – zodat de geest via jou kan werken? Maar eerst de vraag: wat moet je ermee? Waarom zou je die geest eigenlijk willen ontvangen? Want het klinkt allemaal wel leuk en aardig, de geest ontvangen – maar is het echt gratis? Wat brengt dat cadeau eigenlijk met zich mee?”

Welkom

De dienst op zondag 5 juni begint om 10.00 uur. Iedereen is welkom in de kerk aan de Voorstraat. Er is, met het oog op corona, gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.


 

Collecte

De collecte is deze week voor de Diaconie.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code hier of die in de doorgestuurde email.

Liturgie

(in pdf)

Welkom en kaars aansteken, stilte

Openingslied Lied 675 Geest van hierboven

Votum en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding

Lied 681 Veni Creator Spiritus (Cantone)

Gebed van Inkeer

Lied 701 Zij zit als een vogel (Chloë de Waal)

Bijbelezing 1 Handelingen 2:1-15

Lied 679 vers 1 en 2 (Cantone), vers 4 en 7 Geweldige, gedreven wind

Bijbelezing 2 Johannes 20:19-23

Breathe On Me (Cantone)

Overdenking (in drie delen)

1. Geen Pinksteren zonder Pasen

Intermezzo: Stephen Dodgson, No. 3 van de Seven Miniatures  (Tygo de Waal)

2. War Is Over. If You Want It

John Lennon en Yoko Ono zongen samen Happy Xmas (War Is Over, if you want it). Foto Shutterstock

Intermezzo: York Bowen, Piece in E-flat  (Tygo de Waal)

3. Luisteren – Maar naar wie?

Stilte en intermezzo

Gebeden en Onzevader

Mededelingen

Door mijn Geest (Cantone)

Uitzending en zegen, met gezongen Amen

Uitgangslied Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Pianospel

 

 

Gerelateerd