22 maart 2017

Jaarvergadering 2017

Geschreven door Jan de Vries

Op 21 maart 2017 hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Belangrijkste punten:

Na de opening door de heer Schrier vertelt ds. Klijnsma over het boek “” Een Jihad van liefde” van Mohamed El Bachiri.

De notulen van de vorige jaarvergadering zijn goedgekeurd.

Het jaarverslag over 2016 is goedgekeurd.

De financiële jaarstukken over 2016 en de begroting over 2017 zijn goedgekeurd en de penningmeester is decharge verleend.

De heer J. van Nieuwenhuijzen is afgetreden als lid van de kascommissie. Tot nieuwe leden naast mevrouw M. Jongejan – Schipper zijn benoemd, mevrouw Irene van der Sluijs-Visser en de heer P. Lesuis.

Ilonka van der Sluijs – Visser en Bram Schrier zijn herkozen als lid van de kerkenraad.

Ds. Klijnsma gaat met ingang van april met studieverlof en vakantie, vervanging door de predikanten van de Remonstrantse gemeente Rotterdam.

Nadere informatie hierover in het komende nummer van Vrijzinnige Klanken.

Na de pauze is een aflevering van Het Vermoeden met Joost Röselaers vertoond.

Wilt u dit ook nog eens zien, kopieer dan onderstaande link over in uw browser. Onderstaand ook enkele foto’s van de avond.

Algemeen secretaris van de remonstranten Ds. Joost Röselaers

        

 

http://www.eo.nl/tv/het-vermoeden/aflevering-detail/aflevering/het-vermoeden-20161127t113500/?clicked_searchresult=true

 

Over Jan de Vries

Jan de Vries

Jan de Vries was de secretaris en de penningmeester van de Remonstranten in Sommelsdijk. Daarnaast beheerde hij de website, de ledenadministratie, was contactpersoon privacygegevens en een van de redacteuren van Vrijzinnige Klanken. Jan is 26 mei 2019 overleden. We hebben afscheid van hem genomen op vrijdag 31 mei 2019. Jan was voor velen een steun en toeverlaat. Een rustige vraagbaak, betrokken, betrouwbaar en dienstbaar.

Gerelateerd