28 juni 2024

Nu te zien: Jan Douwes gaat voor en vraagt zich af: ‘Wordt het nog wat?’ 

Geschreven door Leon van Heel

Jan Douwes gaat zondag 30 juni voor in de Remonstrantse kerk in Sommelsdijk en het thema is ‘Wordt het nog wat?’. Hij laat zich in zijn overdenking, onder meer, inspireren door het Bijbelse mirakel van de vijf broden en twee vissen. Sjaliene de Waal bespeelt het orgel.

Jan Douwes

Jan Douwes (1976) is remonstrants predikant en ook musicus. Hij combineert zijn predikantschap met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zangpedagogisch werk. Van 1996 tot 2006 studeerde Douwes Godgeleerdheid in Leiden, en van 2020 tot 2021 was hij master-student aan het Remonstrants Seminarium. Van 2021 tot 2023 was hij als gemeentepredikant verbonden aan de remonstrantse gemeente Dordrecht.

De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom.  Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en drinken we koffie en thee. 

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en hier op de website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. 

Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en drinken we koffie en thee.

 

Liturgie

De liturgie vindt u hier.

Collecte

De collecte is deze zondag voor het vakantiebureau. Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van onze drie eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code. 

Wilt u liever uw gift in de kerk geven is, dan is dat ook mogelijk na de dienst in de collectezak (met de groene G. erop) op de koffietafel. 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe. 

Gerelateerd