5 augustus 2022

Kerkdienst nu te zien: Is het leven een tragedie? Een komedie? Of een tragikomedie?

Geschreven door Leon van Heel

Is het leven een tragedie? Een komedie? Of een tragikomedie? Dat vraagt voorganger André Meiresonne zich af in de dienst van zondag 7 augustus. Die begint om 10.00 uur. Dick Muller bespeelt het orgel.

André Meiresonne

,,Als stervelingen zoeken we naar betekenis”, zegt Meiresonne. ,,We willen een betekenisvol leven leiden, liefst in een wereld die betekenis heeft. We willen dat ons leven ‘ergens over gaat’. De gedachte dat we hier ‘zomaar’ zijn, dat het leven random zou zijn, is voor de meesten van ons niet te verdragen. Ons besef van onze eindigheid, en de onrust die dat besef veroorzaakt, proberen te bezweren door ergens in te geloven. Als dat nou zo zou zijn, waar kun je dan in geloven?”

De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk aan de Voorstraat in Sommelsdijk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Liturgie

Welkom en kaars aansteken
Stilte

Openingslied Lied 218: Dank U, voor deze nieuwe morgen
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding
Gebed van Inkeer
Lied 704: vers 1 en 2 Dank, dank nu allen God

Bijbelezingen en overdenking: ‘Het leven. Tragedie? Komedie? Of Tragikomedie?’
Prediker 1 vers 1 – 11, Prediker 3 vers 1 – 8, Prediker 9 vers 7 – 12
Stilte en muziek

Gebeden en Onze Vader

Mededelingen
Lied 139 vers 1 en 14: Heer, die mij ziet zoals ik ben

Uitzending en zegen
(Gezongen) Amen
Uitgangslied Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is deze week voor de diaconie: Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee. Inloophuis De Boei GO stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen.

Sleutelfiguren daarbij zijn de vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw fungeren met als uitgangspunt, dat de bezoekers niet als patiënt maar als gast beschouwd worden, dat zij niet met medelijden maar met medeleven tegemoet getreden worden. Bij deze vrijwilligers staat een luisterend oor voorop. Zij vangen signalen op en haken daar naar vermogen op in of geven ze door aan de coördinatoren. De privacy van de gasten wordt hierbij gewaarborgd.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code in de gestuurde email.

Gerelateerd