12 mei 2022

Kerkdienst met Wim Scholl is nu te zien: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Geschreven door Leon van Heel

Wim Scholl uit Vlaardingen leidt zondag 15 mei de dienst in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk. Sjaliene de Waal verzorgt de muziek. Het begint vrolijk met het aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’.

De dienst begin om 10.00 uur. Bezoekers zijn natuurlijk welkom in de kerk. Er is, met het oog op corona, gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

Orde van Dienst

Aanvangslied 280: 1, 2, 3 en 7, De vreugde voert ons naar dit huis

Votum en groet

Stilte
Voorganger: … Hier zijn wij Heer, open voor uw licht
Antwoordlied Tot U , Heer, is ons hart gericht

Gebed

Ons kerkgebouw, in een voormalig herenhuis aan de Voorstraat in Sommelsdijk.

1 e lezing

Lied 650 De aarde is vervuld
(wisselzang: gemeente 2, 4, 6 en 7, voorg. 1, 3, 5 en 7)

2 e lezing

Lied 276: 1 en 2, Zomaar een dak

Preek

Orgelspel

Lied 807: 1-5, Een mens te zijn op aarde

Gedicht

Gebed

Lied 1010, Geef vrede Heer, geef vrede

Mededelingen

Slotlied 657, Zolang wij ademhalen

Uitzending en zegen

Collecte

De collecte is deze week voor Kerk in actie. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd