4 februari 2018

Kerkdienst in het teken van de watersnoodramp 1953

De eredienst van zondag 4 februari stond in het teken van de “godsdienstoefening”, die 65 jaar geleden gehouden werd door Ds. G. Bloemendaal, zijn eerste kerkdienst na de watersnoodramp. Ds. Jan Klijnsma kon onverwacht door gezondheidsredenen niet aanwezig zijn en daarom werd deze dienst door de voorzitter van de kerkenraad, Dhr. A. Schrier geleid. De door Ds. Jan Klijnsma uitgezochte liederen pasten naadloos aan bij deze preek van zolang geleden. Het was een aangrijpende ervaring om te horen hoe Ds. Bloemendaal destijds onder woorden bracht hoe het eiland was getroffen en hoe hij probeerde de weinige overgebleven toehoorders een hart onder de riem te steken en de focus op de toekomst te leggen, hoe moeilijk dat ook zou worden. Er werd ter nagedachtenis een kaars aangestoken voor de vele slachtoffers, op de Zeeuwse-  en Zuid-Hollandse eilanden en uit West Brabant.

Verwoord door Ds. Bloemendaal 65 jaar geleden:

“Wij mogen zeggen, dat vanmorgen ons aller gedachten gericht zijn door de herinnering en de verwachting: door de herinnering aan ons wijde Flakkeese land, zoals het daar lag in de zonovergoten rijkdom van zijn akkers, onder de wijde wolkenluchten. Wij denken aan alles, wat door het watergeweld verloren ging, onze dorpen, onze boerderijen, onze velden, ons vee: en het schrijnt diep in onze ziel. Wij staan stil bij de velen op ons eiland, die werden weggeroepen naar de verre verten van Gods Rijk en wij groeten hen met een weemoedige en eerbiedige groet….”

Na de dienst was er gelegenheid om na te praten. Hoe was het voor de aanwezigen in deze dienst, die de ramp ook zelf hadden meegemaakt en voor hun families geweest? Het was een mooie ochtend om met elkaar stil te staan bij deze tragische en voor velen nog steeds gevoelige tijd.

 

Gerelateerd