31 maart 2022

Deze kerkdienst is nu hier te zien: wat kunnen we doen aan een oorlog die ons raakt, maar waar we niet over gaan?

Geschreven door Leon van Heel

Het wordt weer een muzikale dienst zondag, zegt André Meiresonne. Hij gaat zondag 3 april voor bij de Remonstranten in Sommelsdijk. ,,En het wordt, hoe kan het anders, ook actueel.”

Het thema is: (Hoe) kunnen we onze ziel in lijdzaamheid bezitten? Wat kunnen we doen aan een oorlog die ons wel raakt, maar waar we niet over gaan? Want de oorlog heeft wel invloed op ons, maar wij hebben geen invloed op de oorlog. Een dagelijkse bombardement van ellende: hoe zorgen we dat we niet depressief worden? Hoe gaan we om met onze machteloosheid? En waar is God?

Bewoner op het balkon van een beschadigde flat in Kiev. Foto: Shutterstock

Bijdragen

Sjaliene de Waal speelt piano en orgel, Chloë de Waal zingt Händel en Fauré en Janet Parlevliet verzorgt de bijbellezingen. Ook is er een (virtuele) bijdrage vanuit Amsterdam.

De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie en na afloop drinken we koffie of thee met elkaar. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en deze pagina. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Liturgie

Verdi Prati, van Georg Friedrich Händel, uit de opera Alcina

Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
Vaghi fior, correnti rivi,
la vaghezza, la bellezza,
presto in voi si canger à.
Versi prati, selve amene,
perderete la beltà.
E cangiato il vago oggetto,
all’orror del primo aspetto
tutto in voi ritorner à.
Green meadows
Green meadows, pleasant woods,
You will lose your beauty,
Pretty flowers, flowing waters,
your beauty will quickly change.
Green meadows, pleasant woods,
You will lose your beauty.
And when the beloved vision will fade,
everything will change
into the former horrible appearance.

Welkom, kaars en stilte

Openingslied Lied 413 vers 1 en 3 Grote God wij loven u Votum en Groet

Antwoordlied:
Tot U, Heer, is ons hart gericht,
Hier zijn wij, open voor uw licht,
Gij geeft ons kracht tot stilt ‘en strijd, Kom tot ons, eeuw’ge in de tijd. Amen

Inleiding

Gebed van Inkeer

Lied 22 vers 1 en 9 Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij Lezing 1 Psalm 22: 2–6, 20–23 (NBV21)

Lied 997 – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land Lezing 2 Marcus 15: 33–39 (NBV21)

Lied 538 vers 1 en 4 Een mens te zijn op aarde

Lezing 3 Lucas 21:9–19 (Herziene Statenvertaling 1977)

Overdenking: ‘Waarom hebt Gij mij verlaten?!’

Pie Jesu, van Gabriel Fauré

Pie Jesu, Domine, dona eis requiem, sempiternam requiem
Genadige Heer Jezus, geef hun rust, eeuwige rust

Je ziel in lijdzaamheid bezitten (bijdrage Dr. Mr. Maarten de Haas)

Adieu, van Gabriel Fauré

Comme tout meurt vite, la rose déclose,

Et les frais manteaux diaprés des prés;
Les longs soupirs, les bien-aimées, fumées!
On voit dans ce monde léger changer
Plus vite que les flots des grèves, nos rêves,
Plus vite que le givre en fleurs, nos cœurs!
À vous l’on se croyait fidèle, cruelle,
Mais hélas! les plus longs amours sont courts!
Et je dis en quittant vos charmes, sans larmes,
Presqu’au moment de mon aveu, Adieu!
Farewell
English Translation©Richard Stokes
How swiftly all things die, the rose in bloom,
And the cool dappled mantle of the meadows;
​Long-drawn sighs, loved ones, all smoke!
In this fickle world we see our dreams
change more swiftly than waves on the shore,
our hearts change more swiftly than frosted flowers!
To you I thought I would be faithful, cruel one,
but alas! the longest loves are short!
And I say, taking leave of your charms, without tears,
almost at the moment of my avowal, Farewell!

 

Stilte en Orgelspel

Lied 1010 vers 1 en 2 Geef vrede, Heer, geef vrede

Gebed en Onzevader

Mededelingen en collecte

Slotlied Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Uitzending en zegen

Le papillon et le Fleur, van Gabriël Fauré

La pauvre fleur disait au papillon céleste:
Ne fuis pas!
Vois comme nos destins sont différents. Je reste, Tu t’en vas!
Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes
Et loin d’eux, Et nous nous ressemblons, et l’on dit que nous sommes
Fleurs tous deux! Mais, hélas! l’air t’emporte et la terre m’enchaîne.
Sort cruel!
Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine
Dans le ciel!
Mais non, tu vas trop loin!
Parmi des fleurs sans nombre Vous fuyez,
Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre À mes pieds.
Tu fuis, puis tu reviens; puis tu t’en vas encoreLuire ailleurs.
Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore Toute en pleurs!
Oh! pour que notre amour coule des jours fidèles, Ômon roi,
Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes Comme à toi!
The butterfly and the flower
English Translation©Richard Stokes
The humble flower said to the heavenly butterfly: Do not flee!
See how our destinies differ. Fixed to earth am I, You fly away!
Yet we love each other, we live without men and far from them,
And we are so alike, it is said that both of us are flowers!
But alas! The breeze bears you away, the earth holds me fast.
Cruel fate! I would perfume your flight with my fragrant breath
In the sky!
But no, you flit too far! Among countless flowers
You fly away, While I remain alone, and watch my shadow circle
Round my feet. You fly away, then return; then take flight again
​To shimmer elsewhere. And so you always find me at each dawn Bathed in tears!
Ah, that our love might flow through faithful days, O my king,
Take root like me, or give me wings Like yours!

Collecte

De collecte is deze week voor de Diaconie. De opbrengst van deze collecte wordt toegevoegd aan de opbrengst van het huiskamerconcert in de Raadskamer te Ooltgensplaat van zaterdagavond 2 april. Hier traden Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal op met een gevarieerd programma. De opbrengst van deze avond en dus van de collecte is bestemd voor hulp aan Oekraïne.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Oorlogsvluchtelingen in Lviv. Foto: Shutterstock

Gerelateerd