1 april 2018

Mooie Paasdienst 2018

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 1 april vierde de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk in haar kerkgebouw de Paasviering, waarin voorging Dhr. Wim Scholl en de piano werd bespeeld door Sjaliene de Waal.

Tevens zongen Chloë de Waal en Cantone, en ondersteunde Tygo de Waal de gemeentezang op viool.

Tijdens het binnendragen van de nieuwe Paaskaars door Chloë zong de gemeente ‘Ubi caritas’ en volgden votum, groet en gebed.

Wim Scholl liet zich bij zijn overweging inspireren door 3 personen dichtbij Jezus, nl. Maria, Judas en Petrus.

Cantone zong  deze dienst: Kyrie en Gloria en ‘Halleluja’ van Cohen. De gemeente zong de liederen 642, 630, het slotlied 659 en als uitgangslied: 634 ‘U zij de glorie’

Chloë zong na het gebed ‘Notre Père van Aad de Kort.

Chloë

     Dhr. Wim Scholl op de kansel en Cantone zingt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantone

Sjaliene de Waal met zoon Tygo op viool

 

 

 

 

Gerelateerd