23 april 2019

Mooie Paasochtend

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 21 april jl. vierden wij in de Remonstrantse Kerk de Paasdienst met voorafgaand het jaarlijks terugkerende paasontbijt. Het was door vakantie van enkelen en helaas ook door een aantal zieke gemeente leden niet zo druk als de voorgaande jaren aan dit ontbijt. Diegenen die er wel bij konden zijn genoten van het samen eten en de gezelligheid. De dienst erna was drukbezocht en ds. Jan Klijnsma had als thema: “leven met de gordijnen open”. Er was zang van Chloë de Waal en het koor van de Remonstrantse gemeente ‘Cantone’ en we konden luisteren naar pianospel en viool van resp. Sjaliene de Waal en Tygo de Waal.

De lezingen deze ochtend waren uit: Lucas 23:50-56 en Lucas 24:1-12.

Hieronder een aantal foto’s van het paasontbijt en de dienst.

 

   

              

 

                                                       

Gerelateerd