5 februari 2021

Hier te zien: mr. André Meiresonne gaat voor in de online kerkdienst van 7 februari

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook  te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Meiresonne: ,,De pandemie zet ons op scherp. Polarisatie alom. En zoals Erik Akerboom, oud-politiebaas, nu AIVD, zegt: ‘Achter alle polarisatie zit angst.’ Kan geloof helpen? Maar geloof waarin dan? Zeg het maar!”

Mr. André Meiresonne

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting. De liturgie vindt u verderop in dit artikel.

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de youtube-diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken).

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de diaconie en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via  deze link of door het scannen van de QR code

Liturgie zondag 7 februari 2021 Remonstranten Sommelsdijk

 

Voorganger: André Meiresonne, Muziek: Sjaliene en Chloë de Waal

Welkom en kaars aansteken, Stilte

Aanvangslied Lasst uns singen von der Gnade des Herrn und seine Wahrheit verkündigen ewiglich, uit: Paulus Oratorium, Felix Mendelssohn-Bartholdy

Votum en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding

Gebed van inkeer

Psalm 69 vers 1 en 9 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt

 Jesaja 41 vers 1 – 10 Wie bepaalt de loop der dingen?

1  Zwijg en hoor mij aan, eilanden:
Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen.
Laat ze naderbij komen, laat ze spreken.
Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.

2 Wie liet in het oosten de overwinning dagen,
wie heeft de bevrijder laten opstaan?
Wie levert volken aan hem uit
en onderwerpt koningen aan hem?
Zijn zwaard maakt hen tot stof,
zijn boog laat hen als kaf verwaaien;

3  hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder,
zijn voeten raken nauwelijks de grond.

4  Wie heeft dat tot stand gebracht?
Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, ik was de eerste
en ook bij de laatsten zal ik zijn.

5  De eilanden zien het met angst en beven,
de einden der aarde komen sidderend naderbij.

6  De mensen schieten elkaar te hulp,
de een zegt tegen de ander: ‘Houd moed!’

7  De beeldsnijder spoort de goudsmid aan,
hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aambeeld slaat.
Hij bekijkt het soldeersel, zegt: ‘Het is goed,’
en zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt.

8  Maar jou, Israël, mijn dienaar,
Jakob, die ik uitgekozen heb,
nakomeling van Abraham, mijn vriend,

9  jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde,
die ik van haar verste uithoeken terugriep –
jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar,
jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen.

10 Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Lied Over the mountains, Part 1, uit: The Arnold Book of Old Songs, Roger Quilter

(1)

Over the mountains,
And over the waves,
Under the fountains
And under the graves.
Under floods that are deepest
Which Neptune obey,
Over rocks that are steepest,
Love will find out the way.

(5)

You may train the eagle
To stoop to your fist;
Or you may inveigle
The phoenix of the East,
The lioness, ye may move her
to give o’er her prey;
But you’ll ne’er stop a lover:
He will find out his way

Overdenking

(1) ’Waarom heb gij mij verlaten?!’

The Wildflower’s Song / Roger Quilter

As I wandered the forest,
The green leaves among,
I heard a Wild Flower
Singing a song.

‘I slept in the earth
In the silent night,
I murmured my fears
And I felt delight.

‘In the morning I went
As rosy as morn,
To seek for new joy;
But oh! met with scorn.’

(2) ’Wees niet bang’

The Wildflower’s Song / Paul Hindemith

(3) ‘Ik laat je niet alleen’

Stilte en orgelspel

Gebeden en Onze Vader

Slotlied It’s the heart that matters most, Charlotte Church

Time to spread some hope
Make the spirits rise
Do you see the wonder in their eyes
Time to speak of love
Hold each other close
‘Cause it’s the heart that matters most
‘Cause it’s the heart that matters most
Always the heart that matters most
Oh, take a look around you can see that it’s true
It’s like a river flowing inside of you
Everyone needs love, you need it too
So here’s what you, have got to do
Spread a little hope, make the spirits rise
Do you see the wonder in their eyes
Time to speak of love, hold each other close
‘Cause it’s the heart that matters most
In time we come to learn
It’s the heart that matters most

Mededelingen, uitzending en zegen

Uitgangslied Lied 416 vers 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Digitale collecte

Pianospel

Meer info over The Wildflower’s Song van William Blake vindt u hier:
https://poemanalysis.com/william-blake/the-wildflowers-song/

 

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Gerelateerd