1 april 2021

Hier te zien: mr. André Meiresonne gaat voor in de online dienst van Paaszondag 4 april 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst van Pasen, zondag 4 maart bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting.

 

 

Liturgie Pasen 
Voorganger: André Meiresonne
Muziek: Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal

De teksten in het Engels en Frans kunt u lezen in onderstaande liturgie.

Welkom en Paaskaars aansteken

Aanvangslied  Licht dat ons aanstoot in de morgen

Votum en Groet

Antwoordlied  Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding

Gebed

Lied 628 vers 1, 2, 4 ,7  Nu moet gij allen vrolijk zijn

Bijbellezing 1, Marcus 16  Het lege graf

Lied 630 vers 1 en 2  Een morgen ongedacht

Bijbellezing 2, Lucas 24: 13-34  De Emmaüsgangers

Lied 630 vers 3 en 4  Een morgen ongedacht

Overdenking (1) Opgewekt uit de dood

Overdenking (2) Een bedreigende dwaas

Tussenzang En prière/In prayer van Gabriel Fauré (in het Frans en vervolgens in het Engels hieronder te lezen)
Si la voix d’un enfant peut monter jusqu’à Vous,
Ô mon Père,
Écoutez de Jésus, devant Vous à genoux,
La prière!
Si Vous m’avez choisi pour enseigner vos lois
Sur la terre,
Je saurai Vous servir, auguste Roi des rois,
Ô Lumière!
Sur mes lèvres, Seigneur, mettez la vérité
Salutaire,
Pour que celui qui doute, avec humilité
Vous révère!
Ne m’abandonnez pas, donnez-moi la douceur
Nécessaire,
Pour apaiser les maux, soulager la douleur,
La misère!
Révèlez Vous à moi, Seigneur en qui je crois
Et j’espère:
Pour Vous je veux souffrir et mourir sur la croix,
Au calvaire!

(Tekst: Stéphan Bordèse)

If the voice of a child can reach You,
O my Father,
Listen to the prayer of Jesus, on his knees before You!
If You have chosen me to teach your laws
on earth,
I will know how to serve You, noble King of kings,
O Light!
On my lips, Lord, place the salutary truth,
In order that he who doubts should with humility
revere You!
Do not abandon me, give me
the necessary gentleness
To ease suffering, to relieve sorrow,
the misery!
Reveal Yourself to me, Lord, in whom I believe
and hope:
For You I wish to suffer and to die on the cross,
at Calvary!

(Vertaling: David K. Smythe)

Overdenking (3) Aanwezig en aandachtig

Stilte en vioolspel Après un rêve, Gabriel Fauré

Gebeden en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied Lied 642 vers 1, 2, 7, 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft

Uitzending en zegen
(Gezongen) Amen

Uitgangslied Lied 634 U zij de glorie

Digitale collecte

Muzikale afsluiting

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de YouTube-diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onder in dit bericht)

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de Diaconie en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Gerelateerd