4 maart 2021

Nu te zien: mr. André Meiresonne gaat voor in online kerkdienst van 7 maart 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

André Meiresonne gaat voor in de online kerkdienst van 7 maart van de Remonstranten Sommelsdijk.

U ziet twee schermen. Ze zijn allebei van dezelfde dienst, maar de ene linkt naar YouTube en de andere naar Facebook.

Worden als een kind (Veertigdagentijd)

‘Ik laat je niet los,’ verzekert God de mens. Kunnen we dat, ondanks alle tegenstellingen, als mensen ook tegen elkaar zeggen: ‘Ik houd je vast! En hoe kunnen we dan, in een wereld vol spanning, ‘worden als een kind’, zoals Jezus Christus ons voorhoudt? En wat is dat eigenlijk: kinderlijk vertrouwen, hoe leef je dat? Wat kunnen we leren van de Heilige Dwaas? En wie was de grootste dwaas?

De bijbeltekst komt uit Matteüs 18:
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich en zette het in hun midden neer en zei: ‘ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.’

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor de muzikale omlijsting. De liturgie vindt u hieronder.

De kerkenraad wenst u een mooie dienst toe!

Liturgie zondag 7 maart 2021 10.00 uur Remonstranten Sommelsdijk

Voorganger: André Meiresonne
Muziek: Sjaliene en Chloë de Waal

Welkom en kaars aansteken

Stilte

Aanvangslied: Lied 280 vers 1 en 2, 6 en 7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Votum en Groet

Antwoordlied: ‘Tot u Heer, is ons hart gericht’

Inleiding

Gebed van inkeer

Lied: ‘Morning Has Broken, Cat Stevens

Overdenking: ‘Onbevangenheid

Lezingen en tussenzangen

Matteüs 18:
Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op’.

Liederen: ‘Le violette’, Alessandro Scarlatti  en ‘Frühlingsglaube’, Franz Schubert.

Stilte en orgelspel

Gebeden en Onze Vader

Mededelingen

Lied 701: ‘Zij zit als een vogel’

Uitzending en zegen

(Gezongen) Amen

Uitgangslied: Lied 416 vers 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Digitale collecte

Pianospel

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de YouTube-diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken).

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de diaconie en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code

 

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Gerelateerd