4 september 2017

Openingszondag 3 september jl. een Thomasviering

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 3 september jl. vierden wij in de Remonstrantse Kerk op de Voorstraat te Sommelsdijk de openingszondag van het nieuwe kerkelijk jaar. Het was een zgn. Thomasviering met als thema: ‘Dat wat mij adem geeft’.

Een Thomasviering oftewel Heilige Chaos staat voor een kerkdienst waarin alle aanwezigen op een actieve manier meedoen in de dienst. Na het openingslied 868: ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’, klonk  zoals gebruikelijk, groet en bemoediging en het antwoordlied. De inleiding: ‘Adem van God’ van de Duitse theologe Dorothee Solle was gekozen bij het bovengenoemde thema. Cantone zong voor de aanwezigen: ‘May the road rise to meet you’ en daarop volgden Stilte en Gebed en zongen we gezamenlijk lied 657: ‘Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht….’

Ds. Jan Klijnsma las een bewerking van Psalm 39 ‘Ademtocht’, en allen zongen lied 867: ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’. Als inleiding op de Heilige Chaos zong Chloë het Italiaanse ‘Lascia chío pianga’, dat echt prachtig werd vertolkt. De gemeente verdeelde zich vervolgens in groepjes om zelf invulling te geven aan deze Thomas Viering. Er werd gekozen uit: voorbeden maken, het Stellingenspel spelen, een bloemstuk maken en lied 973 instuderen samen met Sjaliene.

Eén voorbeeld uit het Stellingenspel was: Wat zijn uw gedachten over de gemaakte publiciteit van de Remonstranten van de afgelopen jaren?

Later in de dienst werden de gezamenlijk gemaakte voorbeden voorgelezen en het lied gezongen. Twee prachtig opgemaakte bloemstukken waren het resultaat van een goede samenwerking. Toen iedereen zijn plaats weer had ingenomen zong Cantone, versterkt met de “studenten”, het lied 973: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor….’, speciaal meerstemmig gemaakt door Sjaliene de Waal, de dirigent van het koor. Aan het eind van deze feestelijke en speciale dienst zong de gehele gemeente lied 2014 uit volle borst: ‘Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren’. Ds. Jan besloot met de uitzending en zegen en we zongen als laatste lied 425: ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord’.

Na afloop van de dienst werd er koffie en thee gedronken en nagepraat over de ervaringen van die ochtend.

Onderstaand wat foto’s van de geslaagde Thomasviering.

Het Stellingenspel

Voorbeden maken

bloemstukken maken

Ds. Jan Klijnsma

lied instuderen

Gerelateerd