16 april 2017

Pasen 2017

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 16 april vierden we in de Remonstrantse Kerk aan de Voorstraat onze Paasdienst. Voorafgaand aan deze dienst was er het jaarlijks terugkerende paasontbijt waar 35 personen  aan deelnamen. Het was een genoeglijk samenzijn met o.a eieren, paasbrood en matzes. De dienst werd geleidt door Ds. I.L. Tan en Sjaliene de Waal speelde op de piano en begeleidde het koor van de gemeente ‘Cantone’. Chloë de Waal zong voor de aanwezigen en Tygo de Waal speelde op de altviool.

De nieuwe paaskaars werd brandend binnengedragen door Chloë onder het zingen van de gemeente, ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’. Vervolgens klonk na het welkom en de stilte het openingslied lied 648, ‘Zing halleluja, hemel en aarde zing’.  De bijbellezingen deze ochtend door Ds. Tan waren Psalm 118;15-24 en Johannes 20:1-18. En het verhaal van Toon Tellegen over ‘De mier en de slak’. Cantone zong  het lied ‘Christ is Risen’ en ‘Surrexit Dominus vere’. Na de overweging zong Chloë het prachtige lied ‘Thou art God’. Dit klonk werkelijk geweldig!

Het slotlied deze ochtend werd mooi begeleid door Tygo op zijn nieuwe viool, ‘U zij de glorie’.  We kunnen terugkijken op een feestelijke ochtend en willen graag allen die er aan hebben meegewerkt d.m.v. zang, muziek en voorbereiding hartelijk danken.

Hieronder wat foto’s om een beeld te vormen van de ochtend.

             

        

 

 

Gerelateerd