12 juni 2019

Pinksterdienst in de Remonstrantse Kerk

Op zondag 9 juni jl. vond in de Remonstrantse kerk te Sommelsdijk de Pinksterdienst plaats. Deze dienst werd geleid door Ds. Els de Bijll Nachenius.  Het thema deze ochtend was ‘Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?’. Na het aansteken van de Paaskaars zong de gemeente Lied 33: vers 1 en 8, ‘Kom nu met zang en roer de snaren…’ en vervolgens zong ook Chloë de Waal, “It’s the heart that matters most” van Charlotte Church: ‘Time to spread some hope, make the spirits rise. Do you see the wonder in their eyes?’ 

Na het gebed zong Cantone het vrolijke  ‘Fear not, rejoice and be glad’. De Bijbellezingen deze morgen waren: Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-11. Cantone, het koor van de gemeente zong ook; Lied 689 ‘Wat altijd is geweest het waaien van de Geest…’ en Lied 701 ‘Zij zit als een vogel’. Na de collecte zongen de aanwezigen uit volle borst: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen’. Het was een mooie dienst met elkaar.

Gerelateerd