21 oktober 2022

Tafelgesprek over eenvoudig leven

Geschreven door Leon van Heel

Het tafelgesprek gaat zondag 23 oktober over eenvoudig leven. Inspiratie voor dit onderwerp is een interview in dagblad Trouw met predikant Hinne Wagenaar.

Deelnemers aan het online gesprek

De gespreksbijeenkomst is dit keer via Zoom en begint om 10.00 uur. Inloggen kan vanaf 9.50 uur uur via de link.

Tijdens de tweewekelijkse gespreksgroep bespreken deelnemers uit onze kerkgemeente en ook belangstellenden van buiten onze gemeente uiteenlopende geloofszaken.

Vragen bij het komende tafelgesprek:

  • Welke zin of leefregel inspireert jou?
  • Eenvoudig leven of minder willen is dat leeftijdsgebonden of…?
  • Waar en wanneer kom jij als mens op adem?

Interview uit Dagblad Trouw, 30 mei 2022. Geschreven door Maaike van Houten

In de interviewreeks De Zin van vertellen meer en minder bekende Nederlanders in Trouw over hun persoonlijke leefregel of inspirerende zin. Hinne Wagenaar (60) is predikant op de pioniersplek Nijkleaster in Jorwert, een moderne kloostergemeenschap. Net buiten het dorp wordt een boerderij verbouwd tot nieuw klooster.

De zin van predikant Hinne Wagenaar: Zalig is de eenvoud

‘In een ingewikkelde maatschappij probeer ik me te beperken tot wat er echt toe doet en de rest te laten’

Hinne Wagenaar

“Bij de walgelijke uitspraken van PVV-leider Wilders over minder, minder Marokkanen riep ik plotseling: ik wil minder woorden! We komen in het klooster vaak bij elkaar, ik zie in de voorbereiding van de vieringen veel mooie teksten. Maar ik zei: we lezen zoveel, we spreken zoveel, we zingen zoveel, zouden we niet meer zoeken naar eenvoud?

In de vastentijd in dat jaar ben ik daarom begonnen met vasten op woorden. Vlees eten we al niet, drinken doen we weinig, nu wilde ik bezuinigen op woorden. Ik ben uitgekomen op de Bergrede, de eerste preek van Jezus. Die begint met acht zaligsprekingen, wat ik liever vertaal als zegenspreuken. Gezegend zijn de nederigen, de treurenden, zachtmoedigen, de rechtvaardigen, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredestichters, de vervolgden.

‘Zalig zijn zij’, zo stond het er altijd. Dat wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met ‘gelukkig’, maar dat is me net iets te makkelijk. Als je dat op een spirituele manier interpreteert is het oké, maar je ziet weinig geluk in de treurenden of de vervolgden. Ik gebruik dus liever het Engelse blessed, gezegend.

Het pad van eenvoud

Die acht woorden heb ik altijd belangrijk gevonden, en nu realiseerde ik me dat die acht genoeg zijn. Dat is dus zalige eenvoud. Jezus zegt: hou je aan die acht woorden als je geestelijk en rechtvaardig wilt leven. De vraag is natuurlijk hoe je dat gaat doen. Sinds een jaar of tien begin ik elke ochtend met een uur fitness, bidden en zingen. In het Fries, mijn moedertaal. Of in het Engels, dat was mijn eerste werktaal. Ik studeerde deels in New York en daarna werkte ik in Kameroen.

Ik zat jarenlang in een internationaal circuit en nu ben ik teruggekeerd naar mijn wortels. Ik woon in Jorwert en werk aan de basis, als dorpsdominee. Dat het leven in een dorp eenvoudig is, dat is een idee uit de stad. Ik heb overal ​gewoond, in wereldsteden, op het platteland, en overal heb je uiteindelijk maar een klein groepje mensen met wie je echt goed contact hebt.

In een ingewikkelde maatschappij die ook mooi is, probeer ik me te beperken tot wat er echt toe doet en de rest te laten. Het pad van meer eenvoud is al begonnen in Kameroen. Daar heb ik zoveel armoede gezien, dat dwingt je automatisch tot de vraag waarom jij zoveel nodig hebt.

Op adem komen in the middle of nowhere

Wij zijn rijk, als dominee heb ik een goed traktement. Ik heb een auto, maar verder niet veel bezittingen. Behalve boeken, daar heb ik er nogal veel van. Volgend jaar verhuizen we naar een tiny house op het kloosterterrein. Van veel van mijn boeken neem ik afstand.

Ik merk dat ik het goed kan, eenvoudig leven en minder willen. In coronatijd was het in het begin makkelijker om eenvoudig te leven, op een bepaalde manier was het prettig dat er minder moest. Maar je went eraan en je loopt toch tegen de onrust in het leven en in jezelf aan. Dus uiteindelijk heeft corona geen invloed gehad op mijn manier van leven.

Eenvoudig leven is iets anders dan zuinig zijn. Het hoort er wel bij, als je eenvoudig leeft dan kost dat weinig geld. Het klooster is eenvoudig ingericht, maar niet shabby. Het is basic, en duurzaam, en dat blijkt verrekte duur te zijn. Het mooie, de eenvoud, zal zich uiten in de plek waar we straks wonen, in de middle of nowhere. Ik hoop dat het een veilige plaats wordt waar mensen op adem kunnen komen, waar ze in alle rust kunnen genieten van zichzelf, de natuur en, wie weet, van God.”

Hinne Wagenaar schreef in 2019 het boek Zalige eenvoud en heeft een eigen website: hinnewagenaar.frl

Gerelateerd