26 augustus 2021

Nu te zien: Toon Vessies gaat voor in de dienst van zondag 29 augustus 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 29 augustus zal de heer Toon Vessies uit Zoetermeer de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk. De heer Vessies is geestelijk begeleider in het pastoraal team van de Adventskerk.

Afbeelding: Jan Mankes (1889-1920) Woudsterweg bij Oranjewoud 1912 Twee enorm hoge bomen staan aan het begin van een laan. Een donkere figuur bevindt zich aan het begin van de laan. Er drijven lichte wolken door een nevelige blauwe lucht.

Deze dienst zal ook via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken. De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang.  Dick Muller speelt voor u op het orgel.

Liturgie

Muziek

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Liedboek 1001 De wijze woorden en het groot vertoon, couplet 1 en 2

Votum en groet

Liedboek 807 Een mens te zijn op aarde, couplet 1, 2, 5 en 6

Introductie op het thema

Liedboek 789 Delf mijn gezicht op

Lezing: Dag zee

Dag zee, zei het strand, vertel me over de liefde.
Liefde zei de zee… is groen blauwe diepte spelen in de branding… fluisteren in de nacht.

Hé vogel, zei de wind, vertel me over liefde.
Liefde zei de vogel… is licht op vleugels zwenken en duiken … fluitend bestaan.

Zeg, vuur, zei de zon, vertel me over liefde.
Liefde zei het vuur… is karmijnrode gloed onstuitbaar laaien… het donker verslaan.

Dag mens, zei het kind, vertel me over liefde.
Liefde zei de mens… is opdracht en zegen het hoogste het diepste doorschitterd bestaan.

Liedboek 608 De steppe zal bloeien, couplet 1 en 2

Seattle (ca. 1786 – 7 juni 1866), ook wel Sealth of Seathl geschreven, was opperhoofd van de stam van de Suquamish- en Duwanish-indianen. Hij werd geboren rond 1786 op Blake Island in de staat Washington, en stierf op 7 juni 1866 in het Suquamish-reservaat bij Haven Madison (nu Bainbridge Island). De stad Seattle werd naar hem genoemd. Seattle verdiende op jonge leeftijd zijn reputatie als leider en strijder door vijandelijke stammen aan te vallen die de Green River optrokken. Zijn eerste vrouw stierf na het dragen van een dochter; een tweede vrouw baarde hem zonen en dochters. Na de dood van een van zijn zonen bekeerde hij zich tot de Rooms-Katholieke Kerk en werd rond 1848 gedoopt nabij de stad Olympia. Zijn kinderen werden ook gedoopt en opgevoed met het Katholiek geloof. Deze bekering lijkt aan te geven dat hij samenwerking zocht met de binnengetrokken Amerikaanse kolonisten. (Bron: wikipedia)

Lezing: Hoe kun je de lucht bezitten – vrij naar Chief Seattle

Lucht, wind, adem

De aarde behoort niet aan de mens.
De mens behoort aan de aarde.
Ik ben maar een rode man en dom.
De indiaan houdt van het zachte ruisen
van de wind over het water,
de geur van de wind,
gezuiverd door de middagregen
of meedragend de geur van pijnbomen.

De lucht is kostbaar voor de rode man,
want alles deelt dezelfde lucht.
De blanke man heeft geen aandacht
voor de lucht die hij inademt.
Als een man die al vele dagen
stervende is, zo is hij gevoelloos
voor kwade dampen.

Maar als wij u ons land verkopen,
dan moet u bedenken dat lucht
voor ons waardevol is;
dat de lucht zijn adem meedeelt
aan al het leven
dat het in stand houdt.

De wind, die mijn grootvader
zijn eerste ademtocht gaf,
neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst.
En de wind moet ook onze kinderen
de levensgeest geven.

En als we u ons land verkopen
moet u het wel afgezonderd houden,
gewijde grond waar ook
de blanke man kan komen
om de wind te proeven met de
zoete geur van weidebloemen

Liedboek 707 Dragende, moederlijke God

Overdenking: Verstild bewegen

Muzikaal intermezzo

Gebeden af te sluiten met Bron van Zijn

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert
Ik geef u een naam opdat ik u
een plaats kan geven in mijn leven
Bundel uw licht in mij, maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid, uw enig verlangen,
en handel samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en inzicht,
maak de koorden van fouten los die ons
vastbinden aan het verleden, opdat ook wij
anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Want uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Liedboek 420 Groot is de wereld (3x)

Zegen (staande)

Ga heen in vrede en deel in de Broosheid van het Leven
Ga heen en verkondig de hymne van Water,
het rentmeesterschap over de Aarde en alles wat
daarin, daarop en daaruit duurzaam mag bestaan.
Ga heen, word Verzorgers van onze Moeder Aarde en
draag en deel met elkaar deze intens kostbare verantwoording.

Amen

Muziek

Collecte

De collecte is deze week voor het Rode kruis: actie slachtoffers aardbeving Haïti. De gehele opbrengst is deze week voor dit doel.Het Rode kruis zegt hierover het volgende:

Mensen van het Rode Kruis in Haïti,

‘We richten ons eerst op ondersteuning bij zoek- en reddingsacties, onderdak en acute medische zorg. Maar ook psychosociale ondersteuning is hard nodig, omdat veel getroffenen ook getraumatiseerd zijn door de aardbeving in 2010. Daarnaast kijken we hoe we zo snel mogelijk hulpgoederen naar het getroffen gebied kunnen sturen, onder andere vanuit de Dominicaanse Republiek. We proberen zo snel mogelijk pakketten ter plaatse te krijgen met onder andere plastic zeilen, hygiënekits en waterzuiveringstabletten. Het helpen van de mensen op Haïti is een extra grote uitdaging omdat veel wegen onbegaanbaar zijn geworden door de aardbeving en overstromingen. We werken met man en macht op hulpgoederen op de juiste plek te krijgen met onder andere boten, vliegtuigen en helikopters’

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd. U kunt zich voor het bijwonen van de dienst opgeven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com
De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd