25 september 2016

Zwarte gaten & Losse eindjes

Geschreven door Jan de Vries

Heeft u te maken met dementie?

Omdat u het zelf heeft, mantelzorger, familielid, vriend, bekende, vrijwilliger of zorgprofessional bent of in uw winkel of klantenkring te maken krijgt met mensen met dementieverschijnselen?

Dan had u aanwezig moeten zijn bij de solovoorstelling over dementie Zwarte gaten & Losse eindjes van Marjolein Baars van De Stichting Koffer op 13 oktober j.l. in onze kerk.

De opkomst was gelukkig groot, ruim 50 mensen woonden de voorstelling bij.

 

Inhoud

In de voorstelling ontdekt Fi, onderzoekster van het Leven in het Leven, overal zwarte gaten: van het heelal tot in de hersenen, in werkomstandigheden en familiepatronen.

Wanneer ze de rode draad van mevrouw de Bruin volgt, eindigt het spoor bij een los eindje aan de rand van een zwart gat. Om te begrijpen hoe mevrouw de Bruin de losse eindjes aan elkaar knoopt, moet ze het gat door, met vol bewustzijn.

Daar ontmoet Fi mevrouw de Bruin, die de losse eindjes van wat ze begrijpt aan elkaar tracht te breien, ze herkent steeds minder van de wereld en de mensen om haar heen. Terwijl ze druk bezig is de kluwen uit haar verleden te ontwarren, houdt dochter Katja de chaos en obstakels onder controle door het hoofd koel te houden en alles te regelen. Ondertussen kampt verzorgende Tinie met de toenemende druk en stress binnen de werkomstandigheden waardoor ze gaten laat vallen.

Allen doen er alles aan om uit het zwarte gat te blijven en klampen zich vast aan bekende patronen en beelden die nieuwe verbindingen in de weg staan. Hoe het onderzoek, de ervaring en kennis van Fi nieuwe verbindingen en ‘er anders mee omgaan’ mogelijk maken, zag u afgelopen donderdagavond 13 oktober in Zwarte gaten en Losse eindjes

In Zwarte gaten en Losse eindjes worden de verschijnselen van dementie vanuit verschillende perspectieven belicht; vanuit de helikopterview, vanuit ‘erin zitten’, vanuit het familie- en het werkperspectief. De personages hebben te maken met dezelfde verschijnselen; chaos en het uiteenvallen van de werkelijkheid zoals die was. Zij gaan op eigen wijze om met de obstakels die deze veranderende werkelijkheid met zich meebrengt.

 

Marjolein Baars is theatermaakster en heeft binnen De Stichting Koffer sinds 2005 trainingen als Van Kunst naar Kunde, projecten als Genieten of Niet (te) Genieten en de interactieve voorstelling Dementia Travels ontwikkeld voor personeel, familie, kunstenaars en mensen met dementie.

het aanspreken van de eigen creativiteit in ieder mens staat hierin centraal.

In (creatieve) leertrajecten wordt de vertaalslag van creatief handelen naar de dagelijkse omgang en samenwerking op de werkvloer gemaakt.

Het huidige trainingsaanbod Contact maken bij dementie is voor het hele netwerk: mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Marjolein is auteur van het doe-het-zelf boek Contact maken bij dementie en medeauteur van Dementie en ik en Dementie uit de Koffer.

De Stichting Koffer is een doe-stichting.

Onderstaand enkele foto’s van Jan de Vries uit de voorstelling.

20161013_195959 20161013_204515 20161013_212528_001 20161013_212551

 

zomer-2016-en-losse-eindjes-022      zomer-2016-en-losse-eindjes-024

Over Jan de Vries

Jan de Vries

Jan de Vries was de secretaris en de penningmeester van de Remonstranten in Sommelsdijk. Daarnaast beheerde hij de website, de ledenadministratie, was contactpersoon privacygegevens en een van de redacteuren van Vrijzinnige Klanken. Jan is 26 mei 2019 overleden. We hebben afscheid van hem genomen op vrijdag 31 mei 2019. Jan was voor velen een steun en toeverlaat. Een rustige vraagbaak, betrokken, betrouwbaar en dienstbaar.

Gerelateerd