30 oktober 2018

Kwetsbaarheid, wat moet je er mee?

Geschreven door Jan de Vries

Tegenslag helpt, zei Andre Meiresonne tijdens de memorabele kerkdienst van zondag 21 oktober. Een verkorte versie van zijn overdenking is nu in blogvorm verschenen.

Via de volgende link komt u op de site van de Remonstranten in Rotterdam waar de blog staat.

https://rotterdam.remonstranten.nl/blog/inspiratie/sterven-om-te-leven-hoe-kwetsbaarheid-werkt/


Tijdens de dienst zongen we de volgende liederen:

216 Dit is een morgen als ooit de eerste.

416 Ga met God en Hij zal met je zijn

215 vers 1, 3, 4 en 5 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

23 B De Heer is mijn herder

913 Wat de toekomst brengen moge

De lezingen waren: Psalm 23 en Marcus 8 vers 34-36

Over Jan de Vries

Jan de Vries

Jan de Vries was de secretaris en de penningmeester van de Remonstranten in Sommelsdijk. Daarnaast beheerde hij de website, de ledenadministratie, was contactpersoon privacygegevens en een van de redacteuren van Vrijzinnige Klanken. Jan is 26 mei 2019 overleden. We hebben afscheid van hem genomen op vrijdag 31 mei 2019. Jan was voor velen een steun en toeverlaat. Een rustige vraagbaak, betrokken, betrouwbaar en dienstbaar.

Gerelateerd