21 november 2022

Terugkijken: de zoons van de dominee zitten in een hitband en zij traden samen op in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Een bijzonder optreden van vader en zoons in Sommelsdijk. Voorganger André Meiresonne leidt zondag 4 december in de Remonstrantse kerk de viering terwijl zijn zoons Camiel en Quinten de muziek verzorgen. De twee muzikanten zijn bekend van Son Mieux, de popband die dit jaar doorbrak met de zomerhit Multicolor.

Het plan om samen op te treden bestond al een tijdje, maar het kwam er niet van door het drukke tourschema van de band. Nu, in december, is het zover. Het wordt een adventsviering in de aanloop naar kerst en dat komt vader en zoons mooi uit.

Quinten, Camiel en André Meiresonne

,,Terwijl de dagen steeds korter en donkerder worden, vieren we met muziek de aangekondigde komst van het licht’’, vertelt vrijzinnig dominee André Meiresonne. ,,Het is een tijd van inkeer en bezinning, met meer inzicht en begrip als uitkomst.’’ Daar ligt ook het verband met onze songs, zegt zijn zoon en Son Mieux-frontman Camiel. ,,Wij ontdekken zelf steeds meer dat onze songs gaan over wie je bent en hoe je wilt leven.’’

Met elkaar in gesprek

Vader en zoons gaan met elkaar in gesprek over leven, hoe doe je dat nou? En is het antwoord te vinden in de muziek? De viering wordt een afwisseling van korte inleidingen en de akoestische uitvoering van een aantal sleutelsongs van Son Mieux.

De Bijbelse parabel van het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een enorme boom, komt uiteraard aan bod. Met hun album The Mustard Seed, het mosterdzaad, won Son Mieux dit jaar een Edison Award. De band speelde op de bekende festivals Pinkpop, Concert at Sea en Down The Rabbit Hole.

Liturgie

‘Geboren worden in je eigen leven’

Voorganger André Meiresonne

Muziek Camiel en Quinten Meiresonne (Son Mieux)

Video Livestream Léon van Heel

Welkom (Bram Schrier)

Adventskaarsen en stilte (Ilonka van der Sluijs-Visser)

Inleiding

Belijdenis Remonstranten

Will (pt. I)

Lucas 1 vers 26 – 45 (NBV21)

Will (pt. II)

Thomas 20

The Mustard Seed

Overdenking ‘Dat koninkrijk van U’

1992

Marcus 12 vers 28 – 34 (NBV21)

Dancing at the Doors of Heaven

Lucas 17 vers 20 en 21 (HSV)

Multicolor

Jesaja 9 vers 1 (NBV21)

This Is The Moment

Uitzending en zegen

Mededelingen ( Bram Schrier)

Toelichting Collectedoel  (Hannie Vermeulen)

Collecte

De collecte is deze zondag voor de Diaconie: Amnesty International (het doel vermeld in de email ‘Leger des Heils’ verschuift naar verder dit jaar)

Mensenrechten voor iedereen

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. 

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Ook in de kerk is zondag een collecteschaal en QR code aanwezig.

‘Wie jarig is trakteert’

De Remonstrantse kerk bestaat dit jaar 75 jaar op Goeree-Overflakkee. “En wie jarig is trakteert,” zegt Bram Schrier, voorzitter van de Remonstranten. Hij is verguld met het bijzondere, gratis toegankelijke optreden.

De viering op zondag 4 december begint om 15.00 uur in de kerk aan de Voorstraat 35. Om deze reden is er ’s ochtends geen dienst in de kerk.

De plaatsen in deze Advent dienst zijn allemaal vergeven. Gelukkig kunt u via deze website van de Remonstranten Sommelsdijk de dienst online meekijken en luisteren. Laat u het ons even weten als u zich wel al heeft opgegeven maar onverhoopt bent verhinderd?

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd