13 januari 2022

Nu te zien: Jan Klijnsma gaat voor in dienst van 16 januari 2022

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Voor zover op dit moment bekend is vinden voorlopig alleen online activiteiten plaats bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Zo zijn onze vrijzinnige kerkdiensten via (live)stream thuis te volgen. Als dit gaat veranderen sturen we u bericht daarover.

Op zondag 16 januari 2022 gaat Ds. J. F. Klijnsma voor. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Sjaliene en Chloë de Waal.

Dit is een livestream die te zien is op deze website vanaf 10.00 uur. Deze dienst blijft ook op een later tijdstip te zien.

Liturgie

Ds. Jan Klijnsma

Welkom en mededelingen
Lied 283
Bemoediging en groet
Antwoordlied
Inleiding – stilte – gebed
Lied 713 : 1,3,5
Lezing : 1 Koningen 19
Lied 321: 1,2,3,4
Overdenking
Orgelspel
Lied 892
Voorbeden – stil gebed- Onze vader
Lied 275
Uitzending en zegen
Gezongen amen
Collecte
De collecte is deze week voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit zeggen ze er zelf over: “We willen dat iedereen die ervoor openstaat, de Bijbel kan ontdekken, lezen en omarmen. Of dat nu voor het eerst is, dagelijks of op een nieuwe manier. Hiervoor kijken we waar er behoefte aan is: een vertaling die nog niet beschikbaar was in een bepaalde taal, een nieuw leesplan, of een audioversie. Want de Bijbel is er voor iedereen.”

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Gerelateerd