30 september 2022

Nu te zien: feestelijke openingsdienst bij 75-jarige Remonstranten in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel
André Meiresonne

Met een feestelijke openingsdienst beginnen de Remonstranten zondag aan het kerkelijk jaar. Dit jaar bestaat de Remonstrantse kerk op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland 75 jaar.

Het thema van de kerkdienst is Levenskunst. André Meiresonne gaat voor, Chloë de Waal en het koor Cantone zingen en Sjaliene de Waal verzorgt de muzikale begeleiding.

De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. U kunt de dienst bekijken door op de regel ‘Bekijken op Facebook’ te klikken in het zwarte vak. Ook als u geen Facebook heeft.

Liturgie

Downloaden

Welkom en kaars aansteken, Stilte

Openingslied Lied 276 vers 1 en 2 Zomaar een dak, boven wat hoofden

Votum en Groet
Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleidende bijbellezingen

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. – Matteüs 18 vers 20

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. – Matteüs 28 vers 20

Inleiding
Gebed van Inkeer

Lied 275 vers 1 – 3 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Herdenking Theo Jongejan

Lied 275 vers 4 – 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Bijbellezing Prediker 9 vers 1 – 6 (De vreugde van het leven), vers 13 – 18 (Dwaasheden)

Cantone zingt En tout, la paix du cœur

Overdenking: Levenskunst (De overdenking is hier na te lezen)
Tijdens de overdenking zingt Cantone twee intermezzo’s: Irish Blessing en Vrede zij u

Stilte en muziek

Gebed en Onzevader

Mededelingen

Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Uitzending en zegen
(Gezongen) Amen

Muziek

Koffie, thee met gebak

Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie en thee met gebak. Naast de nog komende jubileumfestiviteiten willen we van deze zondagochtend een gezellig en mooi samenzijn maken.

Collecte

De collecte is voor de Diaconie, met als doel Inloophuis de Boei in Ouddorp. Dit inloophuis stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te vestigen en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen.
De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code.

Gerelateerd