30 maart 2023

Hier te zien: I Leng Tan gaat zondag in Sommelsdijk voor: Palmpasen

Geschreven door Leon van Heel

I Leng Tan uit Haarlem gaat zondag 2 april voor in de Remonstrantse kerk in Sommelsdijk. Sjaliene de Waal verzorgt de muziek.

Het is Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. De kerken vieren van oudsher de vrolijke intocht van Jezus in Jerusalem op een ezel. De dagen erna zou hij opgepakt worden en gekruisigd.

Dominee Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ in Haarlem.

De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom in de kerk. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Let op:

Staat op het beeldscherm ‘Niet beschikbaar’? Dat is geen probleem. Gewoon op klikken en de uitzending begint.

De Liturgie vindt u hier:

Als Worddoc-bestand en als pdf-bestand

Collecte

De collecte is deze zondag voor Stichting Inloophuis De Boei in Ouddorp. De Boei GO is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen.

Sleutelfiguren daarbij zijn de vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw fungeren met als uitgangspunt, dat de bezoekers niet als patiënt maar als gast beschouwd worden, dat zij niet met medelijden maar met medeleven tegemoet getreden worden. Bij deze vrijwilligers staat een luisterend oor voorop. Zij vangen signalen op en haken daar naar vermogen op in of geven ze door aan de coördinatoren. De privacy van de gasten wordt hierbij gewaarborgd.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code in de bijlage.

Wilt u liever uw gift in de kerk geven, is dat ook mogelijk.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd