5 september 2020

Jan Klijnsma gaat voor met Openingszondag en het thema is Scheidingslijnen

Geschreven door Leon van Heel

Dominee Jan Klijnsma gaat voor in de Openingszondag. Sjaliene de Waal speelt op orgel en piano. Chloë zingt. De livevideo van de dienst op 6 september zal vanaf 10.00 uur hier te zien zijn.

Het thema van deze eerste viering van het kerkelijk jaar is Scheidingslijnen.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
Uit liedboek Lied 975 -3

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de eigen gemeente. Een bedrag hiervoor overmaken kan via deze link of via het scannen van de QR code:

Bijwonen

Wie de viering fysiek wil bijwonen in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk, kan zich per mail melden bij de secretaris van de kerkenraad: secr.rem.som@gmail.com. Vanwege de Covid-19-maatregelen is de kerk anders ingericht. Met de ervaring van eerdere vieringen is vastgesteld dat het risico iemand te besmetten nu aanvaardbaar klein is. Omdat onze kerk maar klein is, is op dit moment ruimte voor maximaal 14 personen.

Hier vindt u meer informatie over het bijwonen van de kerkdiensten en de regels die daarvoor gelden.

Gerelateerd