5 mei 2023

Nu te zien: Toon Vessies gaat voor bij de Remonstranten in Sommelsdijk en het thema is ‘Om licht en liefde’

Geschreven door Leon van Heel
Toon Vessies

Om licht en liefde. Dat is het thema van de kerkdienst van zondag 7 mei in de Remonstrantse kerk in Sommelsdijk, waarin Toon Vessies uit Zoetermeer voorgaat. Sjaliene de Waal verzorgt de muziek. Na de dienst ontmoeten we elkaar en drinken we koffie en thee.

Toon Vessies komt uit Zoetermeer en is geestelijk begeleider in het pastoraal team van de vrijzinnige Adventskerk. Als voorganger put hij uit zijn brede interesse in religie, levensbeschouwing en poëzie. Kernwoorden zijn voor hem vertragen, verstillen, verwonderen en vertrouwen.

De dienst begint om 10.00 uur in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Bezoekers zijn van harte welkom in de kerk.

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en hier op deze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Let op:

Staat op het beeldscherm ‘Niet beschikbaar’? Dat is geen probleem. Gewoon op klikken en de uitzending begint.

Liturgie

De liturgie treft u hier.

Collecte

De eerste collecte is deze zondag voor de diaconie: De Nollestee te Melissant, Inloophuis de Voorste Vloer. Dit is een laagdrempelige voorziening voor respijtzorg en mantelzorgers, en mensen die kampen met beginnende hersenproblematiek en eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die behoefte heeft aan een sociale omgeving.

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. Daarnaast bieden wij een re-integratie programma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en een leerprogramma voor dames met ASS.

Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. De focus ligt op de behoeften en ervaringen van de deelnemers, en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. We creëren samen een huiselijke sfeer, waar veel kan, niets moet, en zorg voor elkaar centraal staat.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code in de bijlage.

Wilt u liever uw gift in de kerk geven is, dan is dat ook mogelijk na de dienst in de collectezak (met de groene G erop) op de koffietafel.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd