3 november 2022

Nu te zien: Tjaard Barnard gaat zondag voor in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Tjaard Barnard van de Remonstranten in Rotterdam leidt zondag de dienst in Sommelsdijk. Het thema is vroomheid.

Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk aan de Voorstraat en er is, met het oog op corona, gezorgd voor ventilatie.

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie of thee.

Dorpsdominee

Tjaard Barnard

Tjaard Barnard is al meer dan twintig jaar predikant in Rotterdam. Zelf omschrijft hij zich daar als de dorpsdominee: ,,Dat is natuurlijk gekkigheid om de enige wereldstad van Nederland als een dorp aan te duiden. Maar het gaat er mij meer om, dat ik als predikant in de grote stad graag de menselijke maat vasthoud. Het contact met de mensen in de kerk en de belangstellenden daaromheen vind ik de kern van het predikantschap. Zoals je dat ook in een klassieke dorpskerk zou doen.”

Barnard studeerde theologie in Leiden, Genève en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2006 promoveerde hj op een onderzoek naar de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap in de periode 1850-1940. In dit proefschrift beschrijft hij het zelfbeeld van remonstranten in die periode, hoe ze kerk wilden zijn en hoe de geloofsgemeenschap zo vrijzinnig is geworden als zij nu is.

Behalve in de kerkgeschiedenis interesseert hij zich ook in het bijzonder voor de bijbel. In de uitleg is hij vooral geïnteresseerd in de vraag wat de oorspronkelijke schrijver aan zijn oorspronkelijke lezers te vertellen had.

Liturgie

Openingslied Psalm 92: 1, 2 en 3
Antwoordlied
Lied 221
Lied 919
Lied 903: 1, 2 en 4
Slotlied 864: 1, 2, 4 en 5

Collecte

Flyer van de stichting

De eerste collecte is deze week voor de diaconie en in het bijzonder de Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen.

Stichting Leergeld Oosterschelderegio (waaronder Schouwen-Duiveland) biedt kinderen kansen aan om deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link door het scannen van de QR-code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd