24 mei 2024

Wat zet jou in vuur en vlam? Deze vraag staat centraal in de gespreksgroep

Geschreven door Leon van Heel

Wat vind je écht belangrijk? Die vraag ligt zondag voor in het Tafelgesprek. Het is het laatste tafelgesprek bij de Remonstranten Sommelsdijk voor de zomerstop.

De bijeenkomst is voorbereid door Bram Schrier en Janet Parlevliet. Dat begon allemaal met Janet die zich afvroeg ‘Wat gaat er allemaal mis in onze samenleving?’ en ‘Op welke manier kunnen wij daar zelf een beetje verandering in aanbrengen?’

Terwijl zij tegen Pinksteren met die vragen rondliep, hoorde zij de landelijke reclamecampagne waarmee de Remonstranten aandacht vroegen voor dit christelijke feest: ‘Feest van verbinding, van creativiteit en van de Geest die waait waarheen zij wil‘.

Dat alles resulteerde in een nieuwe vraag: wat vind je echt belangrijk? Of in de geest van Pinksteren: Wat zet jou in vuur en vlam? Deze vraag staat dus zondag 26 mei centraal in gesprekskring. Iedereen is vanaf 10.00 welkom in de Remonstrantse kerk en kan gewoon meepraten of luisteren. 

Uiteenlopende geloofszaken

In de gespreksgroepen van de Remonstrantse kerk bespreken leden en ook belangstellenden van buiten onze kerkgemeente uiteenlopende geloofszaken.  

De bijeenkomsten zijn op de zondagen wanneer in de kerk aan de Voorstraat 35 geen diensten zijn. Er is koffie en thee.

Omdat dit het laatste gesprek voor de zomerstop is, is de volgende pas in september. Om precies te zijn op zondag 8 september.

Gerelateerd