18 maart 2023

Hier te zien: Wim Scholl gaat voor in Sommelsdijk, Henk Oosthoek verzorgt de muziek

Geschreven door Leon van Heel

Wim Scholl uit Vlaardingen gaat zondag 19 maart voor bij de Remonstranten Sommelsdijk. De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 begint om 10.00 uur. Henk Oosthoek verzorgt de muziek. Na afloop van de dienst drinken we koffie en thee. Thema: het kan verkeren.

Wim Scholl

Wim Scholl is meer dan veertig jaar werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs in Vlaardingen en sinds 2011 predikant van de Remonstrantse gemeente Vlaardingen

Voorgaan doet hij al sinds 1989, aanvankelijk bij de Remonstranten in Vlaardingen en bij de NPB-afdeling Maassluis, later ook bij andere vrijzinnige gemeenten in de omgeving. Hij is een graag geziene voorganger in onze gemeenten. Om die te kunnen bezoeken is zijn jongste zoon vrijwel altijd bereid als chauffeur op te treden.

Daarnaast steekt Scholl veel tijd in zijn grootste liefhebberij: genealogie. Naast eigen onderzoek geeft hij al vele jaren daar ook lezingen over, meestal over de inzet van de computer bij deze hobby.

De dienst live bijwonen is mooi. Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de viering online te volgen op Facebook en deze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. 

Let op:

Staat op het beeldscherm ‘Niet beschikbaar’? Dat is geen probleem. Gewoon op klikken en de uitzending begint.

Liturgie

Openingslied: Psalm 65: 1, 2 en 5 De stilte zingt U toe, o Here 

Tussen de lezingen: Gezang 316 Het woord dat U ten leven riep 

Voor de preek: Gezang 802 Door de wereld gaat een woord
(wisselzang: v-m-a v-m-a) 

Slotlied: Gezang 315 Heb dank, o God van alle leven 

Collecte

De eerste collecte is deze zondag voor in Kerk in Actie – Werelddiaconaat in Bangladesh, want veel jongeren in Bangladesh hebben moeite om werk te vinden. Dat komt, onder meer, doordat veel opleidingen niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot te kort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code in de bijlage. 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd