31 mei 2024

Nu te zien: Zwichten en verwaaien, Toon Vessies gaat voor in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Het thema van de dienst zondag 2 juni is: ‘…zwichten en verwaaien…’ . Toon Vessies uit Zoetermeer gaat voor in deze viering. Vessies is geestelijk begeleider in het pastoraal team van de Adventskerk in Zoetermeer. Als voorganger put hij uit zijn brede interesse in religie, levensbeschouwing en poëzie. Kernwoorden zijn voor hem vertragen, verstillen, verwonderen en vertrouwen.

Toon Vessies

Het orgel wordt bespeeld door Sjaliene de Waal. De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom in de kerk.  

Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en drinken we koffie en thee. 

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en hier ook deze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. 

  

Liturgie

De liturgie vindt u hier

Collecte

De collecte is deze zondag voor de Veldwerker Goeree Overflakkee. Met de motor rijden de jongerencoaches langs alle hangplekken. Door laagdrempelig contact, relaties aangaan en zichtbaar en herkenbaar aanwezig te zijn doet de Veldwerker zijn belangrijke werk.

Het outreachend veldwerk onder verslaafde jongeren is in 2009 gestart vanuit de kerken. Dit was een gezamenlijk initiatief waarbij een aanzienlijk deel van de 47 kerkelijke gemeenten op ons eiland samenwerkte. Inmiddels is het een gezamenlijk project geworden van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kerken, waarbij de gemeente voor circa tweederde van de kosten bijdraagt vanuit de WMO (prestatieveld verslavingszorg) en nog altijd wordt een derde deel van de kosten gedragen door de kerken.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.  U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code. 

Wilt u liever uw gift in de kerk geven is, dan is dat ook mogelijk na de dienst in de collectezak (met de groene G. erop) op de koffietafel. 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe. 

Gerelateerd