25 februari 2019

Het vrije lied – schrijf mee aan nieuwe liederen!

Geschreven door Maarten van der Bijl

Als je weleens in de kerk komt, weet je dat daar gezongen wordt. Werkt zo: dominees en kerkmusici kiezen liederen uit bij de thematiek van die zondag en bij het moment in de dienst. Al sinds de middeleeuwen heeft men boeken volgeschreven met leuke binnenkomers en vrolijke uitsmijters, stichtende liedjes bij bepaalde verhalen, feesten of levensgebeurtenissen, gezellige liedjes om het argeloze kerkvolk wat te leren en zelfs opstandige liedjes voor als de gelovige boos is op God.

Kan echt niet

Al even lang maken de doorgaans zo goedgemutste kerkgangers ruzie over wat je wel en niet kunt zingen. Er zijn in Nederland zelfs halve oorlogen over gevoerd, lees Het psalmenoproer van Maarten ’t Hart maar eens, als je dat interessant vindt. Ja, zelfs over die liedboeken zelf zijn dan weer boeken vol geschreven. Door hooggeleerde hymnologen, bijvoorbeeld over trends in vorm en inhoud. Ziet de lieddichter God als grootmachtig opperwezen of, nog geen honderd jaar later, als teerbeminde? Nu weer zijn de driekwartsmaten in de mode, of allerlei ontwortelde harmonieën, dan weer willen we van maten niets meer weten en zingen we liefst unisono a capella bijna vergeten monniken achterna. (Maar nooit werden ze het eens.)

En dan komt er ook nog allemaal fraais uit andere landen en stijlen overwaaien. “Zitten ze opeens op zondag met een trommeltje een oud indianenlied te verpesten of op een wormstekige gitaar de vertaalde blues te kwelen.” Tenminste, als ze de rechtgeaarde organist (‘die troep speul ik nie’) netjes op de ophaaldag aan de weg hadden gezet en vervangen door een worship leader, want anders zijn ze aan diens fluytenkast overgeleverd en de bijbehorende apocalyptische muzak. (Zomaar wat quotes van Facebook.)

Steun jij ons?

 

Goed nieuws

Ja zo ging het eeuwenlang. Ook in 2019 heb ik alweer veel kritiek opgevangen, zo bij de koffie en in de WhatsApp-groep. Men vindt de gezangen man- of (vaker) vrouwonvriendelijk, saai, niet hip genoeg, nogmaals saai, ouderwets of juist tenenkrommend in een mislukte poging aan te sluiten bij deze tijd. Te infantiel of niet geschikt voor kinderen, nou ja, je snapt het wel: geëmmer weer dus.

Maar: dat gaat veranderen. Als je wilt. Want de Remonstranten hebben een landelijke dichtwedstrijd voor íedereen bedacht (ook niet-Remonstranten mogen meedoen). Schrijf het kerklied dat je wèl wil zingen! De tekst, wel te verstaan. De muziek wordt dan door een heuse componist nieuw bij het lied geschreven. Nog meer goed nieuws (voor mij dan): ik zit in de jury. Doe je mee?

Alle informatie over Het vrije lied

Over Maarten van der Bijl

Maarten van der Bijl

Maarten van der Bijl is verbonden aan de Utrechtse Geertekerk, waar hij de cantorij en het kamerkoor dirigeert en de muziek op zondagmorgen verzorgt. Daarnaast is hij dirigent van kamerkoor Lamusa. Maarten studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie in Utrecht en Rotterdam.

Gerelateerd