4 maart 2019

Jubileumdienst Rotterdam 3 maart jl.

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Jubileumjaar

De officiële opening van het jubileumjaar vond plaats op zondag 3 maart jl. in de Remonstrantse kerk in Rotterdam. In deze landelijke dankdienst herdachten wij onze geschiedenis en vierden wij ons vierhonderdjarig bestaan. Vele remonstranten uit het hele land waren bij deze dienst aanwezig. Er was plaats voor achthonderd mensen in de mooie Arminiuskerk en de kerk en de balkons waren heel goed gevuld. Vanaf 14.00 uur was de kerk open voor publiek en dat stroomde ook vanaf die tijd in groten getale binnen. Aangezien er meer plaatsen boven op de galerijen waren dan beneden en niet iedereen de steile trap naar boven kon bedwingen, waren de circa 15 remonstranten uit Sommelsdijk wat verspreid terecht gekomen. Maar allen van Goeree-Overflakkee hadden een goede plek. De dienst begon met het repeteren van de twee nieuwe liederen, speciaal voor deze gelegenheid geschreven en gecomponeerd door resp. Sytse de Vries en Willem van Twillert.

Teddy van der Burg, de voorzitter van de Commissie tot de Zaken van de remonstranten heette ons vervolgens welkom. Toen klonk het nieuwe lied ‘Wat ons uitdaagt’, eerst door het koor gezongen zodat wij als gemeente het tweede en vierde couplet konden meezingen.  Het koor en het orkest was voor dit 400 jarig jubileum gevormd door het Amersfoorts en Rotterdams Remonstrants Koor en Orkest onder leiding van Aart Bergwerff (met muzikanten uit de Johanneskerk). Vooral de prachtige klanken van de harp en violen kwamen goed tot hun recht in deze oude Arminiuskerk.

De Remonstrantse Arminiuskerk

De Remonstrantse Arminiuskerk werd tussen 1895 en 1897 gebouwd door de architecten H. Evers en J.P. Stok, die ook het Rotterdamse stadhuis maakten. Het gebouw, waarin onbehandelde baksteen en gietijzeren palen een vernieuwende rol spelen, is ontworpen in eclectische stijl, waarin elementen van de Jugendstil een grote plaats hebben.

Het zingen van het Antwoordlied: ‘Tot u, Heer, is ons hart gericht’ na de votum en groet klonk prachtig uit de vele monden van de aanwezige remonstranten uit alle delen van het land.

De Bijbellezingen werden gelezen door Dr. Koen Holtzapffel en Ds. Joost Röselaers: Psalm 127:1-2, Matteüs 5:13-16 , Galaten 5:1, 13-14 en Filippenzen 2:12-13. En de aanwezigen zongen Psalm 118:1-6 (uit de nieuwe Psalmberijming) “De Heer is goed, Hem moet je eren; zijn liefde houdt voor altijd stand……..”

Cantate ‘Rust vinden in Verwondering’

Het samengestelde koor en orkest speelde en zong een prachtige Cantate, speciaal voor deze dienst geschreven: ‘Rust vinden in Verwondering’, een Cantate in twee delen gemaakt voor deze viering van 400 jaar Remonstranten.

Tussen deze twee delen klonk de preek van dr. Tjaard Barnard ‘400 jaar geloven in vrijheid’. Dit was een goede en interessante overweging die oude en nieuwe tijden bij elkaar bracht.

De tekst van deze preek is na te lezen op de site van Rotterdam:

https://rotterdam.remonstranten.nl/blog/actueel/preek-dankdienst/?fbclid=IwAR3LUUoGIYa3eSmud0OBl4fNKJKOwhE2xLcvU1FddnUq3fCBOnALnjEBS_0

Dr. Tjaard Barnard op de kansel en op de voorgrond het orkest en dirigent Aart Bergwerff

Het tweede deel van de Cantate bestond uit het zingen van de volgende tekst: ‘Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust vinden in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt. Dat ons bestaan niet voltooid is door wie we zijn en wat we hebben, maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest, die al wat mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en handelend, God eren en dienen. Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens. Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.’

Geloofsbelijdenis 2006

Er werd afgesloten met het gezamenlijke ‘Onze Vader’ en het voorlezen van de Geloofsbelijdenis 2006 door prof. dr. Christa Anbeek en Dr. Koen Holtzapffel. Ten slotte zongen het koor en de gemeente nog een nieuw lied speciaal voor deze gelegenheid gemaakt: ‘Wat ons beweegt’ rondom de trefwoorden Eenheid, Vrijheid, Verdraagzaamheid. 

Het antwoordlied: Laat dan ons hart U toebehoren en laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet…. klonk prachtig en trots uit de honderden monden. De collectes waren deze middag voor ‘Movement on the ground’, een organisatie die met veel vrijwilligers op Lesbos en in Amsterdam vluchtelingen helpt en voor de Remonstrantse Gemeente Rottedam.

Tevreden huiswaarts

Na afloop van de dienst was er gelegenheid elkaar tijdens de receptie te ontmoeten. Het was een weerzien van oude bekenden en ook fijn om na te praten over deze mooie dienst die zo goed voorbereid en uitgevoerd was. Wij hebben er van genoten.

(teksten van de nieuwe liederen en van de Geloofsbelijdenis 2006, liggen in de Remonstrantse kerk Sommelsdijk ter inzage)

Onderstaand nog enkele foto’s van Leon van Heel.

Teddy van der Burg heet de aanwezigen welkom

De galerijen waren goed bezet

Jugendstil glas in lood ramen

Na afloop van de dienst was er tijd voor een gesprek

 

 

 

Gerelateerd