17 december 2021

Kerst bij de Remonstranten in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Ons kerkgebouw

Vanwege de nieuwe, verscherpte coronamaatregelen vinden voorlopig alleen online activiteiten plaats bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Dat heeft gevolgen voor het programma tijdens de feestdagen. Zo zijn onze vrijzinnige kerkdiensten via (live)stream thuis te volgen. Hieronder volgt een overzicht van al onze activiteiten rond de feestdagen op een rij.

André Meiresonne

De Remonstranten sluiten zich aan bij wat er van iedereen in de samenleving wordt gevraagd en zullen daarom geen gebruik maken van de uitzonderingspositie die kerken hebben om toch diensten met bezoek te houden. In het licht van de (over)volle ic’s in de ziekenhuizen en de onzekerheden rond de opkomst van de nieuwe omikron-variant is het bovendien niet verantwoord om ons kleine gebouw in Sommelsdijk open te houden, hoe graag wij dat ook zouden willen.

Kerkdienst

Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, is een kerkdienst vanuit Sommelsdijk. Vanaf 10.00 uur gaat André Meiresonne voor. Sjaliene de Waal, Chloë de Waal, Tygo de Waal en Maximiliaan van der Veek verzorgen de muziek. De  livestream is hier te zien op deze website.

Collecte

De collecte bij de kerstdienst is voor de Remonstrantse Broederschap. ‘Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.’ De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code.

Tygo de Waal

Geen Adventviering

De Adventviering gaat niet door. Deze traditioneel gezellige, avondvullende bijeenkomst met optredens, muziek, zang en versnaperingen is met de huidige maatregelen onmogelijk.

Zoom-gesprekken

Wat wél doorgaat zijn de gespreksbijeenkomsten. Deze tafelgesprekken vinden via de videobeldienst Zoom plaats. Op zondag 9 januari om 10.00 uur is het eerstvolgende online tafelgesprek.

Andere Remonstrantse gemeenten

Verschillende, andere Remonstrantse gemeenten verzorgen via internet gestreamde vieringen. Voor de kerstnachtdiensten kunt u 24 december om 20.00 uur online terecht in Amsterdam en om 22.00 uur in Rotterdam en Utrecht. Een overzicht van de diensten in het land vindt u hier.

Chloë en Sjaliene de Waal

Een eerdere editie van de Adventviering

De Adventkaarsen in de kerk

 

 

‘De geboorte van christus’ van de laat-middeleeuwse schilder Conrad von Soest prijkt op de voorkant van het kerkblad Vrijzinnige Klanken

Chloë en Tygo de Waal traden ook op tijdens Pasen

 

Gerelateerd