24 december 2021

Hier te zien: live kerstmis vanuit Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, is de kerkdienst van de Remonstranten Sommelsdijk vanaf 10.00 uur hier via livestream te zien.

Voorganger: André Meiresonne
Muzikale leiding: Sjaliene de Waal
Met medewerking van Chloë de Waal (zang), Tygo de Waal (altviool) en Maximiliaan van der Veek (piano)

Liturgie:

Muzikale ontvangst Prelude van Vaughan Williams (altviool en piano)                 

Welkom en aansteken van de kaarsen

Aanvangslied Lied 477 vers 1, 3 en 5 Komt allen tezamen

Bemoediging en groet

Antwoordlied Lied 478 vers 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen

Inleiding

Lied 476 vers 1 en 3 Nu zijt wellekome

Gebed van inkeer

Lied 503 vers 1 en 2 Wij staan aan een kribbe

Bijbellezing Jesaja 9:1-6

Het schilderij ‘de geboorte van christus’ van de laat-middeleeuwse artiest Conrad von Soest

(NBV21)

Overdenking 1. Door een licht beschenen

Gesù Bambino van Pietro A. Yon

Bijbellezing Lucas 2:1-20 (NBV21)

Overdenking 2. Een kind is ons geboren

Lied 487 Hark, the Herald Angels

Bijbellezing Marcus 1:9–15 (NBV21)

Overdenking 3. Geloof dit goede nieuws

Impromptu nr. 2 van Franz Schubert

Voorbeden, stil gebed, Onzevader

Mededelingen en collecte

Slotlied Lied 487 Eer zij God in onze dagen

Uitzending en zegen

Lied Ere zij God

Collecte

De collecte bij de kerstdienst is voor de Remonstrantse Broederschap. ‘Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.’ De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gezond nieuwjaar!

vlnr: Tygo en Chloë de Waal en Maximiliaan van der Veek

Vanwege de nieuwe, verscherpte coronamaatregelen vinden voorlopig alleen online activiteiten plaats bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Meer informatie over onze activiteiten rond de feestdagen vindt u hier.

Gerelateerd