13 april 2024

Hier te zien: Wim Scholl gaat voor bij de Remonstranten in Sommelsdijk

Geschreven door Leon van Heel

Wim Scholl uit Vlaardingen gaat zondag 14 april voor in de Remonstrantse kerk in Sommelsdijk. Hij is al vele jaren een graag geziene gastpredikant in onze gemeente. In zijn overdenking gaat hij, onder meer, in op de vragen: wat is God en als hij bestaat waarom laat hij dan zoveel gebeuren?

De dienst begint om 10.00 uur in de kerk aan de Voorstraat 35. Bezoekers zijn van harte welkom in de kerk. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en hier op deze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. 

 
Let op:

Staat op het beeldscherm ‘Niet beschikbaar’? Dat is geen probleem. Gewoon op klikken en de uitzending begint.

Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller en we zingen de volgende liederen: 
280: 1, 2, 3 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis 
825; 1, 5, 6 en 8 De wereld is van Hem vervuld 
653: 1, 4, 6 en 7 U kennen, uit en tot U leven 
981: 1, 2 ,3 en 5 Zolang er mensen zijn op aarde 

Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en drinken we koffie en thee. 

Collecte

De collecte is deze zondag voor de diaconie. De Diaconie heeft verschillende goede doelen waarvoor wordt gecollecteerd. In de Vrijzinnige Klanken, het blad van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk, kunt u lezen waarvoor er is gedoneerd. 

Met deze collecte willen we het bedrag om te besteden aan verschillende goede doelen weer wat aanvullen. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.  

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code in de bijlage. 

Wilt u liever uw gift in de kerk geven is, dan is dat ook mogelijk na de dienst in de collectezak (met de groene G. erop) op de koffietafel. 

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe. 

Gerelateerd