19 april 2024

Iedereen kent ze wel: spreuken, zinnen of liedteksten die inspireren

Geschreven door Leon van Heel

Welke inspirerende zin is voor jou en u belangrijk? Dat is de vraag zondag bij de gespreksgroep. De opdracht is, kortom: kies een spreuk, een korte tekst of lied uit het liedboek of uit de bundel van Iona, een leefregel of inspirerende zin die voor jou belangrijk is en vertel ons daarover. 

Een paar voorbeelden: ‘Als je weggaat, kom je dan weer terug’ van de dichter Robbert Ritmeester. Of een zin van André Meiresonne uit zijn Paaspreek: ‘Moeten we niet stoppen met geloven in Jezus en gaan geloven als Jezus?’. 

Het tafelgesprek op zondag 21 april begint om 10.00 uur in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk. Iedereen is welkom deze ochtend en kan gewoon meepraten of luisteren. 

Uiteenlopende geloofszaken

In de gespreksgroepen van de Remonstrantse kerk bespreken leden en ook belangstellenden van buiten onze kerkgemeente uiteenlopende geloofszaken.  

Het Bargehuis in Brugge met de tekst van Robbert Ritmeester. Foto: Oceane Seghers/Wikipedia

De bijeenkomsten zijn op de zondagen wanneer in de kerk aan de Voorstraat 35 geen diensten zijn. Er is koffie en thee.  

Tot zondag! 

Gerelateerd