27 mei 2020

Ode aan een landschap

Lieve reisgenoten, ik had er een hard hoofd in maar op de valreep dan toch ook een reisverslag van mij! Een verslag van hoe ik mijn eigen woonomgeving ontdekte. Hoe ik ineens met fietskaarten en landkaarten op schoot zat en zit en niet meer met een theologisch of filosofisch boek, tenminste… bijna niet meer..

Doordat we nergens meer heen konden pakte ik nog al eens mijn eind vorig jaar gekochte e-bike om even een stukje te fietsen. Dat heb ik in de 20 jaar dat we hier wonen al veel vaker gedaan natuurlijk maar nu ging ik me steeds meer dingen afvragen. Natuurlijk genoot ik en geniet ik in de eerste plaats van alles wat ik zag en zie maar nog veel intenser dan ik anders deed.

De eeuwigheid

Algauw kwam ik op een plek waar ik nog nooit was geweest. De vogel observatie hut vlakbij het sas van Dirksland.. prachtig.. dat land, dat water, die luchten, de geluiden van de vogels, de ongereptheid, en dat alles badend in het zonlicht. Zou de eeuwigheid er zo uitzien? Er stond nog wel een bord doodlopende weg bij het weggetje dat er naar toe voerde!

Ik genoot zoals gezegd weer van de prachtige dijkjes, de polder en de luchten! Zo rustig, zo leeg en zo wijd maar ook zo groen en zo vruchtbaar en zo overvloedig, het groen is weelderig, de akkers liggen klaar om plaats te geven aan dat wat groeien en bloeien gaat.

Hoe moest dat nu

Prachtig.. heeft God dat gemaakt en is het daarom zo mooi? Ik dacht aan de theoloog Miskotte wiens biografie ik las in een eerder leven, ook prachtig trouwens!

Miskotte, Nederlands protestants theoloog

Miskotte vond namelijk dat hij wel van de natuur mocht genieten maar niet als ware die door God geschapen. God is niet de schepper maar de stem van de menselijkheid die in de bijbel steeds aan het woord wil komen, boven de stemmen van de afgoden uit. De afgoden zijn de overheersingsdrang en de hebzucht van de mens die het leven op aarde doden. Toch genoot hij intens van de natuur al wandelend over de Veluwe, hoe moest dat nu? Het was toch de natuur die daarvoor heeft gezorgd en niet God, dat was toch niet houdbaar om dat te denken? Ik dacht ook aan wat mij opviel aan wat Ds. Claartje Kruijff zei in een van de eerste remonstrantse online diensten. Ze sprak in het votum over de God die te maken heeft met hemel en aarde en gebruikte niet de oude woorden over de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Gemaakt.. Te maken heeft…

Net even anders! Meer het geheim dat hier aangeroerd wordt! Toch zijn het prachtige woorden in het aloude votum over de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Ze verbinden ons met al die mensen van alle tijden die die woorden ook hoorden. Het is allebei waar en zo mijmer ik voort en geniet van alles wat ik zie.

Polders

Steeds meer ga ik me afvragen hoe al die polders heten. Op de fietskaart staat wel eens een naam genoemd maar lang niet alle natuurlijk. Ik ga zoeken op andere kaarten, het wordt een hele studie. Ik vind er steeds meer: De oude Kraayer, er is ook een nieuwe Kraayer en zelfs een Kraaiesteinse polder. Een Nieuwlandse polder, de Christoffelpolder, De Onwaardse en Aardrijkspolder, Weipolder, allerlei Oudelanden, Duyvenwaard.

Prachtig die namen en ook de dijken die er vaak naar heten! Waar liggen al die polders precies, kan ik ze benoemen als ik er fiets? Waar ligt Dirksland t.o.v. Sommelsdijk precies? Een hele studie en vele fietstochten verder maken dat ik een steeds meer mentaal beeld krijg van het landschap waar ik al 20 jaar woon en dat ik wel meende te kennen! Een prachtige site is die van Topotijdreis. Een ​schat aan informatie over het landschap. Je kunt zien hoe alle polders heetten en heten en er uit zagen van 1815 tot nu. Over reizen gesproken! Ik weet nu waar de Wildemanskreek uitkomt in de Boomvliet, je kunt het zien als je op de Armenweg staat in het Oudeland van Sommelsdijk. Verderop naar de andere kant gaat deze eeuwenoude kreek Landshaven heten en stroomt uiteindelijk in het Zuiddiep. Het Zuiddiep dat richting het Haringvliet De Oude Haven gaat heten. Grote namen die deze kreek en andere waterlopen dragen maar die er uitzien als kleine onbetekenende slootjes. Hoe zit dat? Iets om nog uit te zoeken..

Friesland

Met deze reis ben ik nog lang niet klaar. In plaats van boeken lees ik nu een landschap en het vervult me zeer… het is genieten, ik voel me er zo mee verbonden, het doet me ook denken aan het platte land van Friesland waar ik vandaan kom en ook dat van Groningen waar mijn familie vandaan komt en waar ik veel van houd met al die mooie kerkjes die je er kunt bezoeken! Ik denk aan de mensen die er woonden. Harde werkers, eenvoudig, die praktisch in het leven stonden met veel gezond verstand, die het niet breed hadden maar hielden van het land dat ze bewoonden en bewerkten. Die geest hangt overal om mij heen en maakt ook dat ik zo kan genieten van deze wonderschone reis die nog lang niet ten einde is!

Allen mooie pinksterdagen toegewenst, het ga jullie goed en ik verheug me erop jullie weer te kunnen ontmoeten,

hartelijke groet,

Meta van Zuylen

Gerelateerd