13 mei 2021

Nu te zien: ds. Kim Magnée-de Berg gaat voor in dienst van 16 mei 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser
Ds. Kim Magnée-de Berg gaat voor in de dienst van zondag 16 mei bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.
De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De liturgie is hieronder te lezen.

Vanwege technische problemen is de dienst later begonnen. Onze excuses hiervoor.

Ds. Magnée is sinds september 2000 werkzaam als predikant in de Federatie te Gouda, waarvan de basis gevormd wordt door Goudse Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige protestanten.

Liturgie

Orgelspel

Welkom

Aansteken Kaars

Stilte

Openingslied: 216 (Dit is een morgen)

Bemoediging en groet, gevolgd door gebed

Lied: 833

Lezing: Prediker 1: 1 – 11

Lied uit Zangen van Zoeken en Zin, 510 Dag voor dag
1. Geniet maar van de zonverlichte uren,
de wonderlijke alledaagsheid van bestaan,
leef in het nu, dat levenslang kan duren,
laat wat je zelf niet kunt ver anderen toch gaan.

2. Dat je gezond bent, goed van lijf en leden,
te eten hebt en lieve mensen om je heen,
gekapt hebt met een uitzichtloos verleden,
geniet ervan, wees hier, vandaag, vraag niet waarheen.

3. Kom onderdak bij mij en laat je warmen,
breek met bezorgdheid, neem bestaan zoals het komt,
leer elke dag het leven te omarmen,
raak door verdriet, door leed en angst niet afgestompt.

4. Er is een weg, die ons naar goed zal leiden
een inzicht dat zich losmaakt van benauwd bestaan,
een diep vertrouwen, dat voor ingewijden
het leven rijker maakt, dat mensen op doet staan.

tekst: Margryt Poortstra muziek: Geke Bruining-Visser

Lezing: Johannes 13: 31-35

Lied 667: 1 en 2 Hij leeft

Overdenking

Moonlight van Quilter door Chloe de Waal
Under the silver moonlight,
flutter the great white wings,
Woo’d by the soft night breezes tender with whispered things.
Silently onward gliding into the silent night,
Like to a fairy vessel crowned with a fairy light.
Whisper O soft night breezes,
murmur your tender tune,
Carry the white wings onward,
under the silver moon.

Gebed, uitlopend in gezongen gebedswoorden van Franciscus (Zangen van Zoeken en Zien, 143b)
tekst: Herman Verbeek muziek: Sebastian Temple
Maak mij een werktuig van uw vrede,
waar haat is, dat ik liefde ben,
vernedering dat ik daar zal vergeven,
waar tweedracht, dat ik eenheid breng,
waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,
waar twijfel, dat vertrouwen komt,
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,
waar het duister, daar zij het helderlicht.
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.
Want in het geven is het ontvangen,
In sterven staat het leven op.

Mededelingen,

Inleiding op de zegen,

gezongen zegen met lied: 426

 

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. (U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onderaan in dit bericht)

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week Kerk in Actie: Noodhulp Libanon  en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Gerelateerd