30 april 2021

Nu te zien: Mr. André Meiresonne gaat voor in online dienst van zondag 2 mei

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst van zondag 2 mei bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

André Meiresonne over deze dienst: ,,Wat kun je nou leren van een octopus? Meer dan je denkt! In ieder geval kan een octopus je helpen bij een burn out. Tenminste, wanneer je de documentaire My Octopus Teacher (die deze week een Oscar won) mag geloven. En wat moet je ermee als gelovige? Of ongelovige?”

Liturgie 

Voorganger Andre Meiresonne
Muziek Sjaliene en Chloë de Waal

Welkom en kaars aansteken, Stilte

Aanvangslied Lied 413 Grote God wij loven U

Votum en Groet

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht

Inleiding

Gebed van Inkeer

Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten

Overdenking Tussen Pasen en Pinksteren

[1] ‘Je staat op de schouders van je ouders’

Johannes 14:15–25

15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Lied Thou Art God, Lionel Bourne

Thou art the peace of all things calm, Thou art the place to hide from harm, Thou art the light that shines in dark, Thou art the heart’s eternal spark, Thou art the door that’s open wide, Thou art the guest who waits inside, Thou art the stranger at the door, Thou art the calling of the poor. Thou art the peace of all things calm, Thou art the place to hide from harm, Thou art the light that shines in dark, Thou art the heart’s eternal spark, Thou art the door that’s open wide, Thou art the guest who waits inside, Thou art the stranger at the door, Thou art the calling of the poor. Thou art my Lord and with me still, Thou art my love, keep me from ill, Thou art the light, the truth, the way; Thou art my Savior this very day.

[2] ‘Sta op en loop’

Handelingen 3

1Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. 4Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop.’ 7Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. 9Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Lied Auch kleine Dinge können uns entzücken, Hugo Wolf

Auch kleine Dinge können uns entzücken,
Auch kleine Dinge können teuer sein.
Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmücken;
Sie werden schwer bezahlt und sind nur klein.
Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht,
Und wird um ihre Güte doch gesucht.
Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist
Und duftet doch so lieblich, wie ihr wisst.

– Paul Heyse

[3] Wij zijn natuur

Stilte en Lied Be Thou My Vision, Bob Chilcott 

Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Be all else but naught to me, save that Thou art
Be Thou my best Thought, in the day or by night,
Both waking or sleeping, Thy presence my light.
Be Thou my Vision, O Lord of my heart;
Be all else but naught to me, save that Thou art
Be Thou my best Thought, in the day or by night,
Both waking or sleeping, Thy presence my light.
Be Thou my Wisdom, be Thou my true Word;
Be Thou ever with me, and I with Thee, Lord;
Be Thou my great Father, and I Thy true son;
Be Thou in me dwelling, and I with Thee one.
Be Thou, and Thou only, the first in my heart;
O Sovereign of heaven, my treasure Thou art;
O Sovereign of heaven, be Thou my Vision;
Be Thou my Vision, O Ruler of all.

Gebeden en Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.

Amen

Mededelingen Kerkenraad

Slotlied Lied 666 De Heer is opgetogen

Uitzending en zegen

(Gezongen) Amen

Uitgangslied Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Digitale collecte Diaconie Voedselbank Goeree Overflakkee en eigen gemeente

Pianospel

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten in de kerk, sturen we u natuurlijk daarover bericht. De kerkenraad hoopt dat met de online diensten toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft. Ook vragen we u door het sturen van e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken onder in dit bericht)

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de Diaconie: Voedselbank Goeree Overflakkee en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Contactformulier voor uw reacties:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Gerelateerd