9 december 2021

Nu te zien: Wim Scholl gaat voor in de dienst van 12 december 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 12 december 3e advent, zal dhr. Wim Scholl de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk. De dienst begint om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door Dick Muller. De dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

Wim Scholl

Liturgie

Orgelspel – welkom – aansteken van de kaarsen

Openingslied 207:  De trouw en goedheid van de Heer 1B 2B 3W 4S

Antwoordlied – inleiding – stilte – gebed

Tussen de lezingen:

Lied 275: Heer onze Heer, hoe zijt Gij… 1B 2W 3B 4W 5S

Lied 439: Verwacht de komst des Heren 1W 2B 3S

Overdenking

Slotlied 751: De Heer verschijnt te middernacht 1 t/4 B, 5S
Amen

Collecte

De collecte is deze week voor de diaconie: St. Veldwerk GO.

Het blijft bijzonder dat het veldwerk steeds voorziet in de nood die er is. Tegelijkertijd is dat ook een zorg. Het werk blijft nodig. Jongeren raken nog steeds in de problemen.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Van harte welkom na opgave

Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com

We vragen om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Mochten er teveel bezoekers zijn voor de beschikbare ruimte, dan laten we dat aan u weten!

 

Gerelateerd