12 november 2018

400e verjaardag van de Synode van Dordrecht

Geschreven door Jan de Vries

Bij de viering van de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht op 11 november 2018 in de Grote Kerk van Dordrecht was ook een delegatie van onze gemeente aanwezig. Een delegatie van de Remonstranten uit Dordrecht kwamen per schip aan en werden op de kade ontvangen door de predikant en kerkenraad van de Grote Kerk Gemeente. De Remonstranten van Dordrecht waren gekleed in historische kleding. Vooraf gegaan door de stadomroeper liep het gezelschap naar de Grote kerk alwaar een gezamenlijke dienst werd gehouden. De dienst werd geleid door ds. P.L. Wassink van de Grote Kerk Gemeente en ds. J.F. Klijnsma van de Remonstrantse gemeente Dordrecht. Het thema van de dienst was “Vrijheid en verdraagzaamheid”.

De lezingen waren uit Leviticus 19 vers 15-18, Marcus 12 vers 28-34 en Jacobus 2 vers 1-5.

Na afloop van de dienst waren er broodjes en thee of koffie. In het middagprogramma was het mogelijk het Dordts Museum of het Museum Het Hof van Nederland te bezichtigen en te luisteren naar een mini-concert met 17e eeuwse strijdliederen in de Remonstrantse kerk.

Van de terugkeer van de remonstranten, de gezamenlijke dienst met de Grote Kerk Gemeente en het 17e eeuwse concert in de Remonstrantse Kerk, zijn uiteenlopende beeld- en geluidsregistraties gemaakt. Hierbij de links:

 

 

Onderstaand een impressie van het geheel met  foto’s van Karin de Roos (Remonstrantse gemeente Dordrecht), Liesbeth Orthel (Landelijk bureau), Leon van Heel en Irene van de Sluijs-Visser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bart Henry maakte de volgende foto met als begeleidende tekst:

De Remonstrantse Statler en Waldorf luisteren ‘s-middags aandachtig naar de 17e eeuwse strijdliederen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 10 november 2018 werd door koning Willem Alexander de robotarm in gebruik gesteld die in circa 9 maanden de statenbijbel gaat kopiëren.

Over Jan de Vries

Jan de Vries

Jan de Vries was de secretaris en de penningmeester van de Remonstranten in Sommelsdijk. Daarnaast beheerde hij de website, de ledenadministratie, was contactpersoon privacygegevens en een van de redacteuren van Vrijzinnige Klanken. Jan is 26 mei 2019 overleden. We hebben afscheid van hem genomen op vrijdag 31 mei 2019. Jan was voor velen een steun en toeverlaat. Een rustige vraagbaak, betrokken, betrouwbaar en dienstbaar.

Gerelateerd