7 februari 2018

Dr. T. R. Barnard over Arminius

Op dinsdagavond 6 februari jl. vond in de Remonstrantse Kerk een informatieve avond plaats over “Arminius”.

“Jacobus Arminius werd opgevoed door Theodorus Aemilius, een priester met protestantse sympathieën. Omstreeks 1572 (het jaar dat Oudewater veroverd werd door de opstandelingen) verhuisde Aemilius met Arminius naar Utrecht. Waarschijnlijk studeerde Arminius daar aan de Hieronymusschool. Nadat Aemilius in 1574 of 1575 overleed, kwam Arminius in contact met de wiskundige Rudolphus Snellius, die ook uit Oudewater kwam. Snellius liet Arminius studeren aan de Universiteit van Marburg, waar Snellius hoogleraar was. In 1576 schreef Arminius zich als student vrije kunsten en theologie in aan de (pas opgerichte) Universiteit van Leiden. Tijdens zijn studie viel hij zo op, dat hij van het kramersgilde van Amsterdam een beurs kreeg om verder te studeren in Genève. Arminius studeerde daar onder de opvolger van Calvijn, Theodorus Beza. Na zijn studie in Genève (waarbij hij enkele semesters in Bazel doorbracht), reisde hij in 1586 naar Italië. In 1587 werd hij beroepen als predikant in Amsterdam. In 1588 werd Arminius bevestigd als predikant van de Oude Kerk.”

Deze wetenswaardigheden en nog veel meer werd met behulp van een powerpoint presentatie door Dr. Tjaard Barnard aan de belangstellenden voorgeschoteld.

Dr. T. R. Barnard met uitleg over predestinatie

Tijdgenoten zoals, Johannes Uyttenbogaert (1557-1644), Maurits van Oranje, Gomarus en Johan van Oldenbarnevelt kwamen in het enthousiaste betoog van Tjaard Barnard voorbij. En ook gebeurtenissen die belangrijk waren voor de Remonstranten, zoals  het indienen van de  ‘Remonstrantie’ in 1610 en de  Synode van Dordrecht 1618-1619. Al met al een interessante avond die werd besloten met napraten over de avond door de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje. We zijn Dr. Tjaard Barnard erg dankbaar voor zijn snelle ‘invalbeurt’ op deze avond, die gereserveerd was voor de toneelvoorstelling over Arminius, die helaas wegens ziekte van de hoofdrolspeelster niet door kon gaan.

Gerelateerd