29 juni 2021

Video: dr. Tjaard Barnard gaat voor in de dienst van 4 juli over bruidsmeisjes

Dr. Tjaard Barnard gaat voor in de dienst op zondag 4 juli bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Ds. Barnard vervangt Ds. Els de Bijll Nachenius die door familieomstandigheden onverwacht is verhinderd.

Deze zondag zijn er gelukkig weer een beperkt aantal bezoekers welkom in de dienst. U kunt zich voor deze dienst opgeven op het volgende emailadres: secr.rem.som@gmail.com. Opgave uiterlijk zaterdag 3 juli, 18.00 uur.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek en zang is van Sjaliene en Chloë de Waal.

Thema is: de vijf wijze en de vijf dwaze bruidsmeisjes

Liturgie

Orgelspel

Lied 280, 1, 2,3 en 4: De vreugde voert ons naar dit huis

Votum en groet

Antwoordlied: Tot u, Heer, is ons hart gericht

Gebed

Lied 280, 5, 6 en 7

Bijbellezing: Numeri 12

Lied 943, 1 en 2: God gaat zijn ongekende gang

Bijbellezing Mat. 25: 1-13 (Bijbel in Gewone Taal)

Bruidsmeisjes met kaarsjes, Shutterstock

Lied 751, 1, 4 en 5: De Heer verschijnt te middernacht

Overdenking

Orgelspel

Gebed (afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader)

Slotlied 769, 1, 5 en 6: Eens als de bazuinen klinken

Uitzending en zegen

Orgelspel

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor de Diaconie en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u een goede dienst.

Gerelateerd