3 maart 2022

Nu te zien: ds. I Leng Tan gaat voor in dienst van 6 maart 2022

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 6 maart 2022, zal Ds. I Leng Tan uit Haarlem de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.

Ds. Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ in Haarlem.

De dienst begint om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door de heer Dick Muller. Er zijn deze zondag natuurlijk bezoekers welkom in de dienst, vooraf opgeven is niet meer nodig.

Tevens is de dienst zoals gebruikelijk via onze website en Facebook te volgen vanaf zondag 10.00 uur en blijft hij ook op een later tijdstip te bekijken.

De liturgie kunt u hier lezen! Het thema is NIVEA.

Collecte
De collecte is deze week voor de diaconie St. Schuldhulpmaatje GO. ‘Hun uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander. De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door de kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt’. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd