22 januari 2021

Ds. I. Tan gaat voor in online dienst van 24 januari en die is hier te zien

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser
Op zondag 24 januari gaat ds. I Leng Tan voor in de dienst bij de Remonstranten in Sommelsdijk.

Deze dienst zal alleen via onze website te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

Zodra het weer mogelijk is om bezoekers toe te laten, sturen we u daarover natuurlijk bericht.

Sjaliene en Chloë de Waal zorgen voor het muzikale gedeelte. De liturgie vindt u onderaan.

Uitwisseling zorgt voor verbinding!

Ook vragen we u door het sturen van  e-mails, appjes, kaarten of telefoontjes, uw gedachten, gevoelens en vragen aan ons kenbaar te maken. Zodat  in de overweging of het gebed van de eerste zondag van de maand hierbij kan worden stil gestaan door André Meiresonne. Natuurlijk met inachtneming van uw privacy. ( U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken)

De kerkenraad hoopt dat op deze manier toch de verbondenheid van u met uw gemeente intact blijft.

Bijdrage collecte

Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor het Nederlands Bijbelgenootschap en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link.  Of door het scannen van de QR code:

De kerkenraad wenst u een mooie dienst toe.

LITURGIE KERKDIENST

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk
Zondag 24 januari 2021
Thema: roeping en antwoord
Voorganger   : ds. I L. Tan
Organist        : S. de Waal
Voorzanger    : C. de Waal
ORGELSPEL
WELKOM
AANSTEKEN VAN DE KAARS
STILTE
 
Openingslied
217: De dag gaat open.
 
AANROEPING EN INKEER
Votum en aanroeping,
beantwoord met
 
ANTWOORDLIED
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd. Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. Amen.
 
GEBED VAN INKEER
Loflied 158b (2x): Een schoot van ontferming is onze God.
BIJBELLEZINGEN
  • Lezing 1
  • 1 Samuel 3: 1-10
  • Lied 170: Samuël, Samuël, lig je te dromen.
 
  • Lezing 2
  • Marcus 1: 14-20
 Lied 531: Jezus, die langs het water liep.
 
 PREEK
 STILTE gevolgd door muziek
 Lied 530: De Geest des Heren is op hem.
 VOORBEDEN, afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader….”:
 MEDEDELINGEN
 UITZENDING
 Slotlied
 868: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
 ZEGEN

Gerelateerd