15 juli 2021

Nu te zien: ds. Jan Klijnsma gaat voor in de dienst op zondag 18 juli

Ds. Jan Klijnsma gaat voor in de dienst op zondag 18 juli bij de Remonstranten in Sommelsdijk.

U kunt zich voor deze dienst opgeven op het volgende email adres: secr.rem.som@gmail.com. Opgave uiterlijk zaterdag 17 juli, 21.00 uur. Deze dienst zal ook via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek en zang is van Sjaliene en Chloë de Waal.

Liturgie                                                                                                                   

Welkom

Zingen: Lied 865 : 1,3

Bemoediging en groet

Zingen: Antwoordlied

Inleiding – stilte – gebed

Zingen: Lied 837: 1,3,4

Lezing: Genesis 19 : 12 – 23

Zingen: Lied 849

Overdenking

Orgelspel

Zingen Lied 900 ( 3x )                                                                                                 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 1014

Uitzending en zegen

Zingen : Lied 425

Bijdrage collecte

De collecte is deze week voor ‘Geloof en Samenleving’ Vakantiebureau

‘Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht. Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties. Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen’.

En voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd