17 juni 2021

Nu te zien: ds. Jan Klijnsma gaat voor in dienst van 20 juni

Ds. Jan Klijnsma gaat voor in de dienst op zondag 20 juni bij de Remonstranten in Sommelsdijk. Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De liturgie is hieronder te lezen. De muziek en zang is van Sjaliene en Chloë de Waal.

Deze kerkdienst is eerder deze week opgenomen en speelt af na een druk op de play-knop in het midden van het beeld.

Liturgie
Orgelspel
Welkom
Lied 280 : 1,2,3,4
Bemoediging en groet
Lied 280 : 5,6,7
Inleiding – Stilte – Gebed
Lied 910
Bijbellezing: Galaten 5 : 22 – 26
Lied 225
Overdenking
Orgelspel Lied 841
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen van de kerkenraad
Lied 790
Uitzending en zegen

Gezongen Amen

Bijdrage collecte
Ook is het mogelijk een bijdrage te geven voor de collecte. De collecte is deze week voor Kerk in actie: Noodhulp Griekenland en de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Weer aanwezig in de dienst op 4 juli!
In de kerkenraad is besloten om u in de dienst van 4 juli weer persoonlijk te begroeten. Dit is goed nieuws maar we beginnen voorzichtig met een beperkt aantal aanwezigen.
U kunt zich voor deze dienst opgeven op het volgende email adres: secr.rem.som@gmail.com. Opgave uiterlijk zaterdag 3 juli, 18.00 uur.
Ds. Els de Bijll Nachenius zal deze dienst leiden.
De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd