19 november 2022

Nu te zien: leden en vrienden herdacht tijdens de Herdenkingsdienst

Geschreven door Leon van Heel

Tijdens de Herdenkingsdienst herdenken we de leden en vrienden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Onder het noemen van hun namen zal een kaars worden aangestoken. Dominee Jan Klijnsma gaat voor tijdens deze dienst, op zondag 20 november.

Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal en het koor Cantone zorgen voor de muziek en zang.

De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom en er is met het oog op corona gezorgd voor ventilatie.

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie of thee.

Liturgie

Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Tussentijds A19

Ds. Jan Klijnsma

Bemoediging en groet

Antwoordlied

Inleiding – stilte – gebed

Cantone zingt: Lied naar Psalm 27

Lied 734

Lezing: Prediker 3 : 1 tot en met 15

Zingen: Lied 845 op de melodie van Psalm 86

Overdenking

Muziek

Zingen: 797

Cantone zingt: Lied 733

Herdenking van de overledenen

Zingen: Tussentijds J3

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen kerkenraad

Slotlied: Lied 793

Uitzending en zegen.

Collecte

De collecte is deze week voor Solidaridad, een organisatie die zich inzet voor een eerlijke behandeling van boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Eten, kleren en sieraden leggen vaak een lange weg af voordat ze bij ons in de winkel liggen. Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden worden in de productie en handel niet altijd eerlijk behandeld en het milieu lijdt vaak schade. Veel factoren spelen hierbij een rol. Solidaridad pakt die aan en mobiliseert actief alle spelers van boer tot multinational, van overheden tot consument.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link door het scannen van de QR-code.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe.

Gerelateerd