30 september 2021

Nu te zien: Mr. André Meiresonne gaat voor in de dienst van 3 oktober

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 3 oktober zal Mr. André Meiresonne de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.
Het thema is: De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

‘Niemand vraagt ons te geloven in dingen die niet kunnen’, zegt Meiresonne. ‘Zoals een sprekende slang, of lopen over water. Of opstaan uit de dood. Maar wanneer we alle wonderen overboord kieperen, wat rest ons dat aan geloof? Bestaat er een geloof waarbij je alle wonderen niet (of juist niet!) nodig hebt? Is het leven zelf misschien al wonderlijk genoeg?!’

Deze dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.00 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken. De dienst is een afwisseling van woord, muziek en zang. De muziek wordt verzorgd door Sjaliene en Chloë de Waal.

Liturgie 

Welkom en kaars aansteken, stilte
Aanvangslied Lied 62 vers 1, 4, 5: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot u Heer, is ons hart gericht
Inleiding, Gebed van Inkeer
Lied 865 vers 1 en 3: Komt nu met zang van zoete tonen
Bijbellezing Job 37 vers 14 tot 24, Job 42 vers 1 tot 6

Sei stille dem Herrn, Felix Mendelssohn-Bartholdy

 

Overdenking
1. Storytelling Animal
Intermezzo
2.‘Waar doet me dit aan denken?!’
Intermezzo
3. Verwondering en bewondering

Stilte en orgelspel

Lied 1014: Geef vrede door van hand tot hand

Gebeden en Onze Vader
Mededelingen kerkenraad
Slotlied Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Uitzending en zegen (met gezongen Amen)
Collecte
Orgelspel

Collecte
De collecte is deze week voor de Diaconie: Veldwerk GO.  De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

We vinden het fijn als u weer naar de kerk komt! Er is voldoende ruimte beschikbaar! De dienst in de kerk meemaken en het weer echt ontmoeten en spreken met elkaar na de dienst, wordt als erg prettig ervaren. Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd.

De kerkenraad wenst u allen een mooie dienst toe!

Gerelateerd