3 februari 2022

Nu te zien: Mr. André Meiresonne gaat voor in dienst van 6 februari 2022

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Op zondag 6 februari 2022 zal Mr. André Meiresonne de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.
De dienst begint om 10.00 uur. De muziek en zang worden verzorgd door Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal.

Thema deze zondag
‘Generaties komen, generaties gaan’. Het zal gaan over de betrekkelijkheid van het leven. Waarom het niet makkelijk is om dat te accepteren. En hoe we daar toch iets aan kunnen doen. Alleen al om het onszelf minder moeilijk te maken. Hoe beoefen je levenskunst? En hoe geef je de onvermijdelijke dood daarin een rol? Prediker wijst ons de weg.’

Er zijn ook deze zondag weer bezoekers welkom in de dienst. Tevens is de dienst zoals gebruikelijk
via onze website en Facebook te volgen vanaf zondag 10.00 uur en blijft hij ook op een later tijdstip te bekijken.

In deze dienst verwijst André Meiresonne naar de volgende onderwerpen, meer informatie via de volgende links:

https://www.netflix.com/title/80998491 (After Life, Ricky Gervais, Netflix)

 

 

 

 

Liturgie
Voorganger: André Meiresonne
Orgel en piano: Sjaliene de Waal
Zang: Chloë de Waal, Viool: Tygo de Waal

Tygo de Waal

Chloë de Waal

‘Aanvaarding en Overgave’

Welkom
Kaars aansteken en Stilte
Openingslied Lied 280 vers 1, 2, 4 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en groet
Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht
Inleidende Bijbellezing Genesis 1:1 (NBV21)
Psalm 69 vers 1 en 9 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt

Inleiding tot de dienst

Gebed van inkeer
Lied 62 vers 1 en 4 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Bijbellezing Prediker 1:1–11 (NBV21)

Overdenking, met Nur wer die Sehnsucht kennt , Franz Schubert

Music, when soft voices , Frank Bridge

 

Voorbeden en Onze Vader
Mededelingen en Collecte
Uitgangslied Lied 416 vers 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
(gezongen) Amen
Orgelspel

Collecte
De collecte is deze week voor de Diaconie: St. Veldwerk GO. “Eind 2007 kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken op Goeree-Overflakkee met elkaar in gesprek over de zorg om onze jongeren die zich bewegen in een wereld met drank, drugs en eenzaamheid en torenhoge schulden. Jongeren vanuit alle lagen van de bevolking. De nood die gevoeld wordt voor deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en 26 jaar is de drijfveer achter het outreachend Veldwerk”.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

Van harte welkom na opgave
Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór zaterdag 18.00 uur opgeven bij Hannie Vermeulen: secr.rem.som@gmail.com. Er is steeds nog voldoende ruimte geweest in de kerk dus geef u op bij Hannie!
Wel vragen we u om bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

 

Gerelateerd