5 november 2021

Nu te zien: Mr. André Meiresonne gaat voor in dienst zondag 7 november 2021

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser
Op zondag 7 november zal Mr. André Meiresonne de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.
De dienst begint deze week om 10.30 uur.
Het bezoek van de Remonstranten Midden Zeeland gaat helaas niet door i.v.m. de toename van de besmettingen en het advies van de 1.5 meter. Onze kerk is dan niet groot genoeg en er zouden maar weinig van u kunnen komen. Dit bezoek wordt dus uitgesteld.
De dienst zal via onze website en Facebook te volgen zijn vanaf zondag 10.30 uur en blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

André Meiresonne zegt over deze dienst: ” In de overdenking staat Frits Grönloh centraal. Grönloh was een hardwerkende, plichtsgetrouwe man en als hij dat alleen maar was geweest, zou niemand ooit van hem hebben gehoord. Maar Grönloh leidde naast dat brave burgermansbestaan nóg een leven. Als de schrijver Nescio liet hij een oeuvre na dat decennia na zijn dood nog altijd springlevend is. En waarin God volop aanwezig blijkt.En: ,,We gaan er in kleine kring iets moois van maken 🙂 “

Chloë de Waal

 
 
 
 
 
De liturgie van zondag 7 november 2021, 10.30 uur 
 
Voorganger André Meiresonne
Muziek Sjaliene, Chloë en Tygo de Waal
Welkom en kaars aansteken, Stilte
(Staand) Aanvangslied Lied 413:1-3 Grote God, wij loven u
Votum en Groet
Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht
Tot U, Heer, is ons hart gericht,
Hier zijn wij, open voor uw licht,
Gij geeft ons kracht tot stilt ‘en strijd
kom tot ons, eeuw’ge in de tijd. Amen
 
Inleiding – Gebed van Inkeer
Lied 978: 1-4 Aan U behoort, o Heer der heren
Bijbellezing Prediker 1 IJdelheid van alle aardse dingen (HSV)
Lied 823: 1-4 Gij hebt, o Vader van het leven
 
Overdenking Nescio / ‘Ik weet het niet’
 
Tussenzang Hallelujah, prijst den Onbegonnen, Chloë de Waal
(Gezang 297, in: Hervormde Bundel 1938, hertaling Jan Wit)

Stilte en muziek: Vaughan Williams ‘Prelude’, Tygo de Waal, altviool

Tygo de Waal

 
Gebeden en Onze Vader
Mededelingen
(Staand) Slotlied Lied 416:1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Uitzending en zegen, (Gezongen) Amen
Antonio Vivaldi Concerto in D minor 1ste deel, Tygo de Waal, altviool
 
Collecte
De collecte is deze week voor de Diaconie: Schuldhulp GO.  De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.
U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.
Komt u ook weer?
We vinden het fijn als u naar de kerk komt! De dienst in de kerk meemaken en het weer echt ontmoeten en spreken met elkaar na de dienst, wordt als erg prettig ervaren. Dit is mogelijk, met het aantal mensen dat de laatste weken aanwezig was, op veilige afstand van elkaar.

Na afloop drinken we koffie of thee met elkaar en praten we na over de dienst en onze belevenissen van de afgelopen tijd.

Gerelateerd